Sluta prata, börja göra

På denna sida hittar du dokumentation från seminariet ”Sluta prata, börja göra”, lördagen den 24 november 2012, Sigtuna folkhögskolan. Seminariet genomfördes i samarbete med Sigtuna folkhögskola, ABF Norra Stor Stockholm, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Omställning Sverige. Sponsor var Upplandsbygd.

Program/inbjudan
Välkomstord
Presentation av föredragshållare


Presentationer:

Stöddokumentation som delades ut vid seminariet:

Arbetspärmen ”Goda, lärorika exempel för omställare” med fyrtiofem praktikfall. Beskrivs med affisch och informationsblad till vilket är länkat utvalt bakgrundsmaterial, Gustaf Delin och Björn Lindbergson, 2012.
Boken Hushålla med jordens resurser (pdf), Archie Duncanson, 2012.
Litteraturtips och övrig utvald dokumentation

Bakgrundsdokumentation:

Sverige utan klimatutsläpp år 2050, (pdf) Naturvårdsverket, 2012
Hur god är Sveriges livsmedelsberedskap?, Christer Isaksson, Newsmill, 2012
Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv (pdf), Livsmedelsverket/FOI, 2011.
En vecka utan lastbilar – en undersökning på 6 orter i Sverige
, (pdf)
Har tillväxten nått vägs ände?, Oscar Kjellberg, 2011 (utvalda delar)

Plan B gruppen som bildades under seminariet:
Arbetsgruppen etablerades under seminariet för att utarbeta förslag på beredskaps- /uthållighetsplan för kommuner, plan B. Gruppmedlemmar från fem kommuner; Södertälje, Knivsta, Värmdö, Bålsta och Sigtuna. Kontakt: Björn Lindbergson, Sigtuna.

Sigtuna Närmatgruppen:
Nybildad som ett resultat av seminariet: Kontakt: (kommer snart), Sigtuna

Sigtuna Närenergigruppen:
En ide efter seminariet. Kommer troligtvis att bildas.

Referat (pdf) av Björn Lindbergson

Efterord 5 februari 2013 i sammanfattning:
av Gustaf Delin och Björn Lindbergson. Hela efterordet 5 februari 2013 (pdf)

Vi anser att följande tre utgångspunkter skall vara vägledande för omställningsarbetet:

  1. Människan är en del av naturen – inte dess herre! Naturen får inte vara ett objekt för människans herrefolksbeteende. Industrisamhället för krig mot naturen! Vi är därmed våra egna motståndare!
  1. De livsviktiga gränserna för resursförbrukning av naturresurser måste respekteras. Industrisamhället tömmer i hisnande takt naturens skafferi utan tanke på att det måste fyllas på! Resursuppbyggnad måste motsvara minst resursnedbrytning för att vara hållbart!
  1. Den länge dominerande föreställningen att man skulle råda bot på kriserna genom ”ekonomisk tillväxt” möter växande misstro. Det tillväxtekonomiska systemet visar sig vila på accelererande resursförstöring och motverkar en uthållig utveckling och leder i fördärvet. Det måste därför ändras. Observera att inget industriland har ännu lyckats minska sitt ekologiska fotavtryck!

Med stöd av erfarenheterna från bl a arbetet med seminariet och arbetspärmen kan strategin för omställning av ett lokalsamhälle som Sigtuna formuleras:

”Kommunens medborgare och ledning samarbetar för minskat beroende av resurser utanför närområdet (ex fossila bränslen och finansiering). Det sker genom att i görligaste mån på ett ekologiskt korrekt sätt säkerställa basförsörjningen från närområdet – materiellt, socialt/kulturellt (arbetstillfällen, social samvaro, samarbete, utvecklande aktiviteter etc.) och ekonomiskt/finansiellt”.