Resan mot solen

VISION
Att all el som försäljs skall produceras på ett så uthålligt sätt som möjligt och genom lokal produktion, att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har behov av.

17/9/2014 Sigtuna Solkraft kom igång som ekonomisk förening. Nu sätter vi fart på solkraften!, Sigtunabygden 19/9/2014. Hemsidan: Sigtuna Solkraft.

Omställning Sigtuna planerar bygga kommunens första solkraftverk

Solel projektet: en introduktion (pdf)

18/10/2013  frukostmöte på Steninge slott som handlar om att Sigtuna skall bygga  Sveriges största solkraftverk. Se inbjudan! (pdf).

21/3/2012 kvällsmöte i Sigtuna Folkhögskola med bl a information för villaägare

Vid tre informationsmöten våren 2012 inbjuds invånarna att få veta mer om möjligheten att bli delägare i solkraftverk och investera i egna villapaket med solpaneler. Det sker i samverkan med Sala Heby Energi AB och Knivsta kommun en storsatsning på solenergi.

Presentation från mötet 21/3/2012 (pdf) med bl a Sala-Heby och Knivsta och information om solcellspaket för villaägare.  Artikel i UNT.

– Vi lever som om världens energireserver vore oändliga, säger Gustaf Delin, en av grundarna till Omställning Sigtuna. Att så inte är fallet märker vi nu när oljepriserna skenar. Men det finns en energikälla som ständigt flödar, solen, och den har vi knappast ens börjat utnyttja trots att den är naturligt ren och riskfri.

Första steget i dessa planer är att ta reda på intresset för att bilda en andelsförening. Onsdag 21 mars klockan 19.00 går startskottet. Då inbjuder Omställning Sigtuna till medborgarmöte i Manfredsalen på Sigtuna Folkhögskola.

-Vi kan också tänka oss att koppla en anläggning till en skola eller annan institution med målet att göra den självförsörjande med energi. Målet är att göra oss oberoende av de allt mer monopolliknande nätägarna och elhandelsbolagen. Den visionen tror vi delas av många, säger Christer Larsson, ordförande för Omställning Sigtuna.

Kontakperson: Christer Larsson, clc@tele2.se