Anförande vid ”Omställnings-vesper” i Mariakyrkan i Sigtuna

av Boo Östberg, kommunpolitiker från Knivsta (Ordf. Bygg- och miljönämnden, ledamot i bl.a. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen för Centerpartiet). Min uppgift ikväll är att i någon mån försöka visa att det finns politiker som har gjort någon liten insikt i att vi är i akut behov av att ställa om vårt samhälle – att vi står inför ett nödvändigt paradigmskifte om vi ska kunna leva samman på denna jord, vår enda lilla plats i universums stora mysterium.

Upplevde du en finanskris 2008?
Och upplever du just nu en till?
Det gör inte jag.
Min uppfattning är bägge resurskriser.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med energi och råvaror för en fortsatt ekonomisk tillväxt – ”Business as Usual” .

För mig är det märkligt att världens regeringar, även den svenska, inte vill inse att vi nått oljekrönet eller ”Peak Oil”, första symptomet på ”Peak Everything”.

Eller så har man det, men vill inte tala om det. Därför att det är politiskt omöjligt. Herr Svensson, Mrs Smith i USA och unge Hang-Sho i Kina, Du och jag, ingen vill få sina materiella drömmar grusade. För företag, banker och finansfolk är det en mardröm.   Så för att inte skapa panik lindas problemet in i ”rosaskimrande sirap”. Hur rosaskimrande det nu är med Euro-finanspakter, fortsatt (men lite grönare) tillväxt och klimathot om 50 till 100 år. När vi i själva verket BARA har 5, i bästa fall, 10 år på oss att ställa om till ett energieffektivt samhälle som inte förbrukar mer resurser än det återskapar – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Det finns dock ljus Då på lokal nivå. Många kommuner, Omställningsgrupper och andra ideella krafter runt om i landet har påbörjat ett påtagligt och konkret omställningsarbete.   I Knivsta började det 2009 med ett vindkraftverk som täcker kommunens elbehov i den egna verksamheten och som dessutom givit ett ekonomiskt överskott. Därefter gick vi vidare med en Energistrategi med mål och planer fram till 2014 med tre fokusområden:

  • Transporter
  • Byggande och boende
  • Lokal energi- och livsmedelsproduktion

Numera ingår Peak Oil i kommunens underlag för budgetarbetet. Vi arbetar också bl.a. med att:

  • utbilda personal kring energi
  • planera för biogas
  • bevara tätortsnära åkermark
  • underlätta för närproduktion
  • kretslopp
  • exploatering med energikrav och
  • skola ”off grid” – med kapacitet att vara självförsörjande på värme och el genom biobränsle och Sterlingteknik.

Men utmaningarna är många, stora och på olika nivåer.
Peak Oil drabbar hela samhället hårt. Men också snett.
Många kommer att bli arbetslösa, andra inte.
Några har energisäkrat sitt liv, arbete och bostad, de flesta inte.
När Business as Usual och evig tillväxt förbyts i förväntningarnas missnöje skapas spänningar och oro i samhället.

Nyligen såg jag ett mycket intressant diagram: En kurva som visar oljepriset som två spetsiga kamelpucklar. En som toppade 2008 då oljepriset låg på 147 USD/fat och nu en ny topp 2011 med ett pris runt 120 USD/fat. Den andra kurvan visar matpriserna i välden. En kurva i stort sett identisk med oljepriset. Samma pucklar. Samma tidpunkt. Till detta hade man lagt in röda staplar. Varje stapel visade när i tiden olika större upplopp och social oro brutit ut i runt om i världen. Alla röda staplar ligger packade i två grupper. En 2008. En 2011.

Vi vill gärna se ”Arabiska våren” som ett demokratiuppror.
Men är den och flera andra uppror det? Kanske är det matuppror?
Eller egentligen en energi- och resurskriser?

När människan är hungrig finns inte mycket kvar av moral, etik eller omtanke om sin nästa. Hunger tar fram de sämsta sidorna hos människor.   Därför är Peak Oil – i vår del av världen – i förlängningen ett hot mot vår demokrati. Därför måste vi lyckas hantera detta.   Men en kommun har inte rådighet över allt. Den största utmaningen är att få med innevånarna på omställningen. Att förstå, acceptera, ta eget ansvar och energisäkra sitt liv.

Därför har vi i Knivsta kommun inlett samarbete omställningsgrupperna i Sigtuna och Knivsta. Tillsammans med Sala-Heby Energi arrangerar vi ”Resan mot solen” – hur man kan bli sin egen elproducent. Tanken är att väcka ”intresse” för solenergi och erbjuda möjlighet att bli pionjär genom andels-sol-el eller ”villapaket” med solceller att montera på sitt tak. Och vad kan vara mer passande än att göra det vid vårdagjämningen?

Första ”flighten” går från Knivsta bibliotek den 20 mars.
Nästa ”Take off”
är här i Sigtuna dagen efter, den 21/3, kl 19 i Sigtuna folkhögskola.
Ett tredje ”flyg”
går från Sala den 22 mars.

Solen är egentligen vår enda förnyelsebara och hållbara energikälla. Inte bara för el. Utan för allt. Självfallet allt bilologiskt liv på jorden. Men också mentalt och själsligt. Solens bana över jorden ger rytm och skönhet, skapar tillförsikt och meningsfullhet i livets kretslopp och människans tid på jorden.   Omställning kan vara både fridfull, vacker och lustfylld – om man vill.   Tack