Goda exempel: avfall, kemikalier, kretslopp

Goda exempel inom området avfall, kemikalier, vattenrening och kretslopp för att minska industrisamhällets avfall. Se även ämnen under menyn Goda exempel bl a Goda exempel: jordbruk.

Bakgrund och översikt:

Restprodukter från industrisamhällets produktion och konsumtion påverkar folkhälsan och ekosystemhälsan negativt och har blivit en begränsande faktor för tillväxt (se Planetära gränser). Lösningar handlar om att minska avfallet i produktionen och minksa spridningen av det farliga avfallet som ändå uppstår. Återvinning är självklart en metod, men det är också nödvändigt att i första hand minska förbrukningen av allt som leder till avfall och kemikalier.

Cirkulär ekonomi, ökad återvinning: 

Avfall:

Kemikalier:

Kretslopp med näringsämnena:

Se också: Goda exempel: jordbruk

Vattenrening och kretslopp:

Se även Goda exempel: kommuner (vattenresurser)

Se också: