Protokoll för Omställningsgruppens möte 10 november 2010.

Närvarande: Franscesca Pelizzon, Gustaf Delin, Lars Wedén, Monika Marcolin, Björn Lindbergson,
     Gunnel Pettersson

Frånhindrade: Kerstin Lindgren. Pehr Snöbohm

Lars berättar om kommande seminariet 20/11 ”stadsbyggnad och trafik för ett uthålligt samhälle.
      Anmälningsläget: 30 externa deltagare, 8 föreläsare. Stadsbyggnadskontoret har meddelat
       att någon kommer därifrån.

Gustaf berättar om seminariet ”Omställning till uthållig livsmedelsförsörjning” 23/10.
       54 anmälningar, 72 deltagare. Förslag inför framtida seminarier, färre föreläsare
       och mer tid för frågor/diskussion.

Ansökan till Leaderprojektet ”Social uthållighet”. Björn, Gustaf och Fransesca ska jobba med ansökan.

Planetskötarutbildning. Utkast/förslag från Björn. För medborgare ”Ekologi börjar hemma”,
      en studiecirkel 6 gånger i vår. Studiefrämjandet är intresserade. Jonas Jonsson och
     Archie Duncanson har ansvaret.
      Diskussion om samarbete med andra föreningar/aktörer som redan har material som
      kan utföra grund för medborgarmöte eller studiecirklar. Tex  ”Pussel för en bättre värld”.
     Gunnel kontaktar kyrkan efter nyår om ett ev. samarbete. Hon har också en idé om studiecirkel
     för pensionärer om ”ren mat”.
     Uthålliga Sigtuna 2.0. Per Hultén är intresserad + Lars Wedén (?). Tanken är att deltagarna
     ska fördjupa sig i 1-2 områden med 2-3 sammankomster samt däremellan internetbaserat.
      Inbjudan har skrivits av Gustaf.

Slutmål finns om att
  • material och planscher ska finnas till Tällberg Forum.
  • Besök hos Coompanion f.d kooperativt idécentrum, Björn och Gustaf. De kan i samarbete med AF starta kooperativa projekt. De kan t ex vara till hjälp i projektet ”social uthållighet”.
  • Inför tillväxtseminariet 19/2 ska det tryckas upp A3 affischer som studentföreningen på SLU sätter upp.

Monika berättar om konferensen ”Climate Existence” på Sigtunastiftelsen (dokumentation wwww.sigtunstiftelsen.se) ska också skriva ner en kortare skriftlig sammanfattning.

Lars berättar om Kollektivtrafikgruppen som börjar finna sina former med uppdelning av arbetsuppgifter.

Gustaf och Björn deltog i ”Risk kollegiet”(dokumentation www.riskkollegiet. se
      som hade en bra slutdebatt. Deltagarna sammanfattade läget med att ”vi har kunskap
      men får inte ut det i handling”.

Nästa möte blir torsdag 2/12 kl. 14.30.

Vid protokollet
Monika Marcolin

Justeras
Björn Lindbergson


<<Tillbaka