Sigtunatrafiken genomlyst av studenter


Annie Jansson och Thomas Magnusson svarar på frågor om varför de valt Solna centrum som destination för en direktbuss till Stockholm från Sigtuna. En anledning var att köerna mot centrala Stockholm annars skulle förlänga restiden mycket.

NYHETER. En tvärbana mellan Bålsta och Sigtuna, direktbusslinje mellan Sigtuna, Kista och Solna och tydligare miljöprofil för Märsta station. Under två veckor har studenter från Stockholm universitet undersökt trafikförutsättningarna i Sigtuna kommun och förslagen här till höger är bara exempel på tänkbara satsningar.

Resultaten från den två veckor långa undersökningen som de 22 studenterna på universitetets kurs Trafik och miljö gjort om trafikförutsättningarna i Sigtuna kommun presenterades under ett två timmar långt seminarium i Forum.

Presentationen rörde både praktiska förslag om konkreta projekt som direktbusslinjen till Kista och Solna, men också mjukare förslag på hur man skulle kunna förändra folks beteenden när det gäller att resa. Ett exempel på det var förslaget att införa gratis SL-kort och cykelrabatter för bilister.
Några av förslagen
  • Inrätta en direktbusslinje från Sigtuna stad till Solna centrum med stopp i Kista
  • Främja cyklandet genom exempelvis rabatt på cyklar för bilister, i Lund har man genomfört sådana försök
  • Minska antalet parkeringsplatser i planerna för Märsta Port för att öka kollektivtrafikanvändandet
  • Bygga ut Roslagsbanan till Arlanda och vidare till Märsta
  • Göra Märsta station trevligare att använda och ge den en grön profil för att öka miljömedvetandet
  • Dra en spårväg mellan Bålsta, Sigtuna, Märsta och Arlanda
  • Locka över bilister till kollektivtrafiken med exempelvis gratis SL-kort

    Källa: Rapporten SMART, Stockholms universitet

Även projektet Märsta Port hade granskats, och fick omdömet att det rör sig om stadsplanering från 60-, 70-tal snarare än från 2010. Bilismen har satts i centrum och tanken att Märsta Port ska knyta ihop Tingvalla och Valsta för att skapa ett mer sammanhållet Märsta har inte man inte lyckats lösa på grund av att väg 263 fortfarande kommer att fungera som en barriär mellan områden i den nuvarande planen.

Runt ett hundratal personer lyssnade när studenterna presenterade sina resultat. Kommunen var välrepresenterad av både politiker och tjänstemän. Intressegrupper som Kollektivtrafikgruppen, en intresseförening för trafikfrågor i kommunen, och Omställningsgruppen för Sigtuna kommun fanns också på plats.
– När man tittar på vad de gjort under två veckor blir man imponerad och glad. Vi kan direkt ta några av förslagen som våra egna, sade Björn Lindbergson, som sitter i Kollektivtrafikgruppen.

Studenternas presentation följdes av en frågestund där frågan om varför studenterna inte tittat på möjligheterna med spårbilar i kommunen, ett förslag som varit uppe för diskussion tidigare när det rört trafikfrågor. Svaret blev att studenterna inte trodde på en spårbilslösning i kommunen.
– Vi har försökt att vara realistiska och inte tittat på fantasiprojekt, sade Leonardo Frithunanthz.

Under frågestunden kommenterade Anna-Karin Bergvall, chef för stadsbyggnadskontoret, synpunkterna som kom fram om väg 263 vid Märsta Port. Tanken hade från början varit att sänka vägen för att kunna knyta ihop stadsdelarna bättre, men det beräknades kosta 100 miljoner kronor. Andra lösningar som kommunen funderat på har Trafikverket, som ansvarar för vägen, sagt nej till, sade Anna-Karin Bergvall.

Rapporten med alla resultat, som går under namnet SMART, finns tillgänglig på Instutionens för naturgeografi och kvartärgeologis vid Stockholm universitets hemsida.
http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=3585&a=52694
http://www.ink.su.se/content/1/c6/05/26/94/Smart_Trafikplanering.pdf

Av: ERIK LINDGREN erik.lindgren@sigtunabygden.se