Seminarium 19 februari 2011
Omställningsgruppen i Sigtuna kommun
Stora Brännbo

OM VÄXTEKONOMINS ÖVERTRAMP AV NATURENS GRÄNSER
Kevin Noone
Kan tillväxtekonomins övertramp av naturens gränser
korrigeras med fortsatt tillväxtekonomi?

Powerpoint presentation
Frågestund


VÅR VÄRLD KRYMPAR
Björn Forsberg


Filminspelning

Powerpoint presentation
utan ljud


HAR VI BEHOV AV HOPP ELLER SANNING
David Jonstad

Powerpoint presentation

Filminspelning
första 5 minuterna odugliga


FRÅN LINEÄR EKONOMI TILL CIRKULÄR EKONOMI
Anders Wijkman


Under redigering
Filminspelning


KORTA STEG SOM ÄR FULLT MÖJLIGA NU
Lars Wedén

Powerpoint presentation
Filminspelning