Bra Exempel för att underlätta omställning av Sigtuna kommun

Utmaningen för Sigtuna!

Utsläppen måste minska!

  • Kommunens mål, minskning av växthusgaser med 40% till 2020 jämfört med 1990!
  • Drygt 90 % kommer från transportsektorn!
  • Minskning av fossilbränsledrivna transporter borde ha högsta prioritet!

Närmare mat viktigt i en framtid med bristande tillgång på billig olja!

  • På ett kilo mat går det i genomsnitt åt tio kilo olja från jord till bord
  • ……

Möjligheten
Att utsläpp från transporter är ett av våra största globala miljöproblem råder det inga tvivel om. Våra bilar blir renare och renare, men det räcker inte. Vi måste minska antalet transporter och ställa högre miljökrav på fordonen.

Små producenter med små volymer av livsmedel har svårt att bära kostnaderna för transporter. Vi måste reducera transportkostnaderna!

Nytt sätt att transportera
1999 tog Borlänge, Gagnef och Säters kommuner ett nytt djärvt grepp på transporterna av livsmedel till skolor, äldreboenden och andra kommunala enheter. Alla leverantörer lämnade sina varor till en gemensam distributionscentral i Borlänge. Därifrån transporterades livsmedlen till de olika enheterna enligt ett fastställt schema.

Tidigare körde leverantörerna själva ut sina varor till varje enhet. Det alstrade en kolossal mängd transporter och därmed mängder av avgaser och dessutom en trafikosäker miljö för barn och andra på bland annat förskolor och skolor.

Samdistributionen har minskat transporternas miljöpåverkan och ökat trafiksäkerheten. Flera lokala leverantörer har fått möjlighet att leverera livsmedel. Personalen tyckte i stort sett att nyordningen fungerade bra.

I Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken har kommunerna drastiskt förändrat sättet att transportera livsmedel till de kommunala enheterna. Även Ludvika och Falu kommun är på väg in i systemet.

Upphandling av transporter och livsmedel var för sig
Nu köps transporter och livsmedel in var för sig. Leverantörerna kör sina varor till en gemensam distributionscentral varifrån de forslas vidare med en och samma distributör. Det har minskat antalet transporter till enheter som förskolor och skolor markant.

Varorna kan levereras på tider då det inte är så mycket folk i rörelse på enheterna, vilket ger en större trafiksäkerhet. Man har möjlighet att ställa miljökrav på distributören, vilket man inte kunde göra när transporterna köptes i paket med livsmedlen.

Ökade möjligheter för mindre leverantörer
En ytterligare stor vinst med det nya sättet att upphandla livsmedel är ökad konkurrens. Nu har de små lokala leverantörerna möjlighet att leverera utan att behöva transportera sina varor till ett stort antal enheter.

Krav på minskade koldioxidutsläpp
Tidigare ställde kommunen krav på minskade koldioxidutsläpp på 5 % under avtalsperioden. Modellen visade sig vara komplicerad att följa upp. I den senaste upphandlingen valdes därför en annan lösning som uppmanar distributören att i en plan visa sin minskning av utsläppen.

Du kan ladda ner en informationsfolder om projektet eller kontakta oss så skickar vi den med posten. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Dagsläget
Idag har tio kommuner inför redovisat system för samrodnade livsmedelstransporter och ett 40-tal överväger

Ytterligare information
Ladda ned Broschyr Samordnad livsmedelsdistribution.pdf
[640 kB, nytt fönster]

Kontakta Åke Persson, Strategiska hållbarhetsfrågor, tel: 0243-740 95, e-post ake.persson@borlange.se

Ökad insikt genom folkutbildning/medborgarutbildning
Bakom val av och beskrivning av detta bra exempel står Omställning Sigtuna i samarbete med ?. information om Omställning Sigtunas verksamhet och ytterligare Bra Exempel på www.omstallningsigtuna.se/goda exempel eller ?

Syftet med Bra exempel är att underlätta omställning till ett uthålligt Sigtuna – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Övergripande är den ekologiska faktorn som regleras av naturlagarna och därför inte är förhandlingsbar.
De sociala och ekonomiska faktorerna kan kontrolleras och förändras av mänskliga beslut.

Kommentera