Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck, eller bara ”fotavtryk”, är allmänt ett mått på hållbarhet som anger människans ”tryck” eller belastning på naturen och planeten.Det kan också ses som ett mått på ekosystemhälsa.  Ett vanligt mått är vårt koldioxidutsläpp i ton.  Ekologiskt fotavtryck är också en specifik beräkningsmetod med en indikator som anges i hektar eller planeter (t ex har svenskar ett fotavtryck på ca 4 planeter). Länkarna nedan är uppdelade i indikatorer för:

Se också Att mäta välfärd.

Indikatorer för kommuner, länder, regioner:

Se också Goda exempel: Kommuner, Litteratur: kommuner, Länkar: Sverige

Ekologiskt fotavtryck: personliga

För att mäta framgång när man förändrar sina vanor måste man i praktiken hitta sitt eget sätt att mäta eller beräkna, t ex att spara kvitton och se hur kostnaderna minskar (se Archies metoder nedan). Webbsidor som räknar kan ge ungefärliga uppskattningar på koldioxidutsläpp och ekologisk fotavtryck men är för grova för att kunna se faktiska skillnader i ens eget liv från månad till månad. Webb-beräkningar är bäst lämpade för simulerande där man lägger in olika vanor och ser skillnaden i det beräknade årliga utsläppet.

 • Personliga eller hushåll: enkla mätmetoder som man kan göra själv hemma, t ex att kolla på sina totala utgifter per månad, eller sina elräkningar.
 • Personliga utsläpp: www.klimatkontot.se. Man kan räkna till exempel med och utan bil och se skillnaden.
 • Personliga utsläpp: www.minklimatpaverkan.se. SEI. Här kan du testa klimatpåverkan samt ekologiskt fotavtryck. Du kan här också välja om du vill visa samhällets påverkan. Obs att du måste klicka för att lägga till detta. Den siffra som då läggs till för samhället är över 6 ton/person. Som RFI för flygresorna (se Flygresor nedan) är här 1. Medelsvenskens utsläpp uppskattas här till ca 14 ton CO2e/person.
 • Personliga utsläpp: www.klimatkalkylatorn.se. WWW och SEI. Klimatfotavtryck samt även ekologiskt fotavtryck i antal planeter som din konsumtion kräver (om alla levde som du). Här uppskattas samhällets del till 2,16 ton och medelsvenskens utsläpp  till 11 ton CO2e/person. RFI för flygresorna (se Flygresor nedan) är här 1,99.
 • Hushåll eller personliga: ecorunner.industrialecology.se. I denna mycket detaljerad beräkning matar man in sina utgifter (kr/vecka, månad eller år) för ett hundratals inköp såsom bostad, mat och kläder, transporter, fritid osv. Resultatet ges i form av en budget med dels kostnader, dels resursbelastning i form av energi, koldioxid och kväve. Detta är en av de mest detaljerad fotavtrycken och möljliggör detaljerade jämförelser av ändringar i ens vanor, om man sparar sina kvitton. Beräkningen är per person och/eller hushåll. Metoden är utvecklad av KTH, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg och Karlstads Universitet.
 • Naturvårdsverkets sida om beräkning av utsläpp.
 • Hushåll: beräkningen med betoning på detaljerade uppvärmnings- och energikostnader, på engelska www.resurgence.org/resources.
 • Vatten: många beräkningar finns, sök internet på ”Water calculator”
 • Vitvaror: många beräkningar finns, sök på ”Appliance calculator”
 • Bilen: beräkningar för många bilmodeller, bra att kunna jämföra www.hybridcars.com/calculator. Se också www.hybridcenter.org.
 • Flygresor: lägg in två orter och beräkna CO2 och bränsle för resan www.chooseclimate.org. För att göra en egen beräkning, se  sidan 85 i Hushålla med jordens resurser (pdf) eller nyckeltalen på Archies enkla mätmetoder (på engelska). Se också nyckeltalen i Så snabbt smälter du isen i Arktis, DN 5/11/2016. RFI är faktorn som flygets utsläpp multipliceras med enligt IPPC rekommendation för att bl a utsläpp på hög höjd har större effekt än vid marknivå. För förklaring till RFI samt länkar till forskning om flygets utsläpp se What the heck is radiative forcing? Treehugger.com.