Goda exempel: hållbar ekonomi

Teori samt goda exempel på hur man styr mot en hållbar ekonomi. Se även övriga ämnen under menyn Goda exempel bl a  transport och energi.

Innehåll:

Bakgrund och översikt:

Villkoren för en hållbar ekonomi mm.

Aktuella trender, analys, övrigt:

Nationalekonomi:

Ekonomi inom planetens gränser:

Se också Planetens gränser.

Cirkulär ekonomi:

Nolltillväxt ekonomi:

Lokalekonomi:

Se också Lokaldemokrati.

Arbetstidsminskning:

Pris på ekosystemtjänster (TEEB):

Företagsekonomi:

Företag, industri:

Finans, pengar:

Sociala företag, kooperativ m fl:

Demokratifrågor: makt, klyftor mm

Se också  Social rättvisa.

Tillväxt, oljeberoende och ohållbarhet:

Se också Planetens gränser, Tillväxt och planetens gränser.

Ekonomiskhistoria:

  • Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy, Anatole Kaletsky, 2010. Historisk perspektiv på kapitalism, med uppdelning i faser 1.0, 2.0, 3.0 och nu, 4.o. Kritisk till en ren oreglerad marknadsekonomi men samtidigt kanske utan en övertygande, sammanhängande bild av hur4.0 bör fungera. Recension i Financial Times.
  • Myten om maskinen, Alf Hornborg, 2012. Hur industrialism bygger på billiga råvaror från ”tredjevärlden”, dvs på en ojämn/orättvis/ohållbar värld. Recension.

Hushåll, individer:

Se också:

Kommentera