Goda exempel: ekosystemhälsa

Goda exempel på handling som främjar ekosystemets hälsa och resiliens. Se även:

Bakgrund och översikt: ett jordsystem perspektiv

Vi överlever tack vare naturen gåvor, så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemhälsa  är grunden till vår hälsa. Ekosystemhälsa  undermineras av tre drivkrafter:

För att återställa och bevara naturens produktivitet och hälsa behöver vi minska vår konsumtion, produktion och avfall samt på sikt även folkmängden i alla länder.

Ekologisk hållbarhet, en definition: Ett hållbart samhälle bevarar naturresurser och ekosystem som det lever av i befintligt eller förbättrat skick. I Sverige kallas detta också för ”generationsmålet”, huvudmålet för Sveriges 16 miljömål uppsatt av regeringen.

Statlig och överstatlig verksamhet:

Kommunal verksamhet:

Företag, föreningar, industri, hushåll, individer:

Forskning:

Se också: