Fem vetenskapliga CHOCKER under 2011!

Till våra kontakter i Kommunfullmäktige och Sigtuna kommuns organisation.

En video med Johan Rockström där han talar om vad klimatforskningen kommit fram till under 2011.
En väldigt angelägen tankeställare! Även den som trott sig vara välinformerad fick anledning att hicka till!

Johan Rockström är internationellt respekterad. Han är chef för både SEI (Stockholm Environmental Institute) och SRC (Stockholm Resilience Center). Han och Anders Wijkman är författare till den omskrivna boken ”DEN STORA FÖRNEKELSEN!”. (Anders Wijkman och Kevin Noone som samtalade med Kommunfullmäktige i februari 2011 samarbetar intimt med Johan Rockström.)

Här nedan finner Du ett reportage från en dragning i Rosenbad den 15 november:
klimathotet| 2011-11-16 12:56
Rockström: ”Fem vetenskapliga chocker under 2011”
Av Anders Hellberg

– Budskapet är oerhört allvarligt, kommenterar miljöministern.
I går (den 15/11) startade miljöminister Lena Ek upp ännu en process i arbetet med att få Sverige att till 2050 nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Färdplan 2050, som regeringen kallar arbetet, bygger på beslutet som togs under det FN-ledda klimatmötet i Cancún förra året, där världens industriländer åtog sig att ta fram nationella långsiktiga strategier för hur man under de kommande decennierna ska få ner de egna utsläppen av växthusgaser.

I somras fick Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram underlag till en sådan strategi för svensk del, något som man ska redovisa för regeringen i slutet av nästa år. Men samtidigt påbörjas nu alltså ännu en process, där Lena Ek tillsammans med en särskild referensgrupp bestående av företrädare för näringslivet, miljöorganisationer, kommuner samt forskare ska föra en bredare samhällelig dialog om hur 2050-målet ska kunna uppnås på bästa sätt.

I ett pressmeddelande säger miljöministern:
− Arbetet med att upprätta en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp 2050 är en unik möjlighet för att ta tillvara det breda engagemang och kunnande som finns runt om i Sverige. Det handlar om en omfattande förnyelse och modernisering av det svenska samhället där alla blir berörda, och det innebär nya möjligheter för våra innovatörer och vårt näringsliv att konkurrera med energisnål och klimatsmart teknik.

En av de personer som finns med i referensgruppen är professor Johan Rockström, chef för både Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute. Under gårdagens uppstartsmöte som hölls i Rosenbad förklarade Rockström att världen drabbats av fem vetenskapliga chocker under året, något som ger en tydlig signal om hur bråttom det är att komma igång med omställningsarbetet.

Nedan kan du se hans drygt fem minuter långa presentation.
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.416579/rockstrom-fem-vetenskapliga-chocker-under-2011
(Resten av presentationerna från uppstartsmötet kan ses på Miljödepartementets hemsida.)

Vi vill gärna ge en kommentar till den knappt 6 minuter långa videon.
Se den gärna 2 gånger! Johan Rockström talar fort och kan vara svår att uppfatta för den som inte befinner sig på ”hemmaplan”! Notera också att han ger ett besked som han i egenskap av vetenskapsman kan ge: ”Det finns inte någonting i vetenskapen som säger att vi inte klarar av en global energiomställning….”. Vad han därmed säger är, att givet beslutsfattarna rättar sig efter vetenskapens krav kan det gå bra. Hur sannolikt detta är må vi ha våra egna  uppfattningar om. Hittills har det varit si och så med t.ex. de politiska och ekonomiska institutionernas förmåga i den vägen. Inte heller vi vanliga människor har väl ansträngt oss tillräckligt.

GUSTAF DELIN             BJÖRN LINDBERGSON

Kommentera