Omställning för alla

Här nedan kan du ladda ned häfte, studieplan och grundbok för samtal om en hållbar framtid. Kursen heter Hushålla med jordens resurser efter huvudtemat: att skydda naturresurserna och ekosystemen som vi lever av så att vi säkrar vår egen och andra arters hälsa och framtid. Materialet kan självfallet även läses fristående.

Kursens syfte:

 • Grundkurs för samtal om en hållbar framtid
 • Förbereder för framtidsplanering och hållbarhetsarbete
 • Vägleder till resursbevarande, livsbejakande kulturnormer
 • Utvecklar helhetstänkande och ansvarstagande
 • Uppmuntrar kreativitet, stimulera till konkreta handlingar
 • Fördjupar visionen om en trygg, frisk och hållbar framtid (en framtidsbild som vi kan arbeta för i kommunen, länet och landet)

Kursens inramning är systemperspektivets: jorden är ett levande system i vilket människan och samhället ingår.  Planetens resursutbud och årlig biologisk förnyelse utgör gränser som befolkningen med sin konsumtion måste hålla sig inom (även avfallet måste hålla sig inom gränser).  Hållbarhet är därmed en fråga om en kultur som bevarar, restaurerar och fördelar gemensamma resurser så att de håller för framtiden. Att ställa om till ett uthålligt fossilfritt samhälle innebär således mer än ny teknik, det innebär acceptans av gränser i vår frihet att utnyttja resurser. Hur vi gör detta i praktiken är både kursens och politikens uppgift att reda ut. Men huvudriktningen är att minska det ekologiska fotavtrycket och därmed klimatpåverkan samt bygga beredskap i kommunen och i samhället för oljetoppen och oförutsedda kriser. Syftet är att sluta kursen med en klar bild av en hållbar framtid (inte minst arbete, konsumtion och kultur) mot vilken vi kan investera vår tid, pengar och energi att gradvis bygga upp.

Kursmaterial:

 • Omställning i ett nötskal – samtal om en hållbar framtid. Häfte med översikt, definition, byggstenar, politiska frågor och att ta personligt ansvar. Häftet för dubbelsidig utskrift.
 • Hushålla med jordens resurser (pdf). Grundbok för samtal om en hållbar framtid. Kapitlen: Planetär ekologi med resurs- och befolkningsproblematik, mat och jordbruk, produktion och konsumtion, avfall, kemikalier, energi, transport och att skapa en vision för en hållbar framtid. Systemperspektiv med konkreta, jordnära tillämpningar.
 • Studieplan Hushålla med jordens resurser (pdf). Handledning för kursledare till en anpassningsbar kurs i hållbarhet. Lektionsplan, frågeställningar, uppgifter, övningar, video, goda exempel mm. Stimulerar arbete med vision/framtidsbilder, mål och konkreta steg mot en hållbar kommun och uthålliga kulturnormer. Anpassas till gruppen och målet.
 • Litteratur. Bakgrundsläsning till kursens avsnitt (bokens kapitel).
 • Studieresurser. Omfattande länksamling till litteratur, artiklar, film mm ämnesvis.
 • Goda exempel. Länkar till lärande förebilder ämnesvis.
 • Framtidsvisioner. Länkar till allmänna föreskrifter/framtidsbilder för ett uthålligt  samhälle.
 • Kursbeskrivning. Sammanfattar kursens innehåll och inriktning för potentiella deltagare.

Lärare, konsulter m fl får gärna citera och använda materialet med vanlig källangivelse. Mångfaldigande kräver författarens skriftlig tillåtelse.

Se också:

Kommentera