Förbön vid vespern 11 mars 2012

*Gud, du har fört oss samman som en gemenskap i omsorg om din skapelse, nu kommer vi inför dig med vår oro och vanmakt inför övervåld och maktmissbruk av allt det som du har givit oss

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*När vi människor tar för oss och förvandlar ditt goda till ting för egen vinning, Gud förnya i oss insikten om att allt som vi hanterar som om det vore vårt fastän det ytterst tillhör dig

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*När vi kortsiktigt förbrukar utan att ta medvetet ansvar för våra handlingar, Gud ge oss kraft att ställa om våra liv så att både du Gud och de som kommer efter oss kan se oss som åtminstone något eftertänksamma och ansvariga

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*Vi ber till dig för alla människor av god vilja, för dem som tänker och planerar för en värld fylld av omsorg och närhet, för dem som vill vad du vill

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*Vi ber till dig för dem som har visioner för en värld av fred, samhörighet och rättvisa, för dem som söker upprätta de slagna, förtryckta och utnyttjade

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*Hjälp oss av nåd att ställa om våra liv, att vända om till dig och vara sådana mot allt skapat som du tänkt oss. Gud ge oss stillhet att höra och vilja att ställa till rätta vad som har blivit fel genom oss

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*På årsdagen av den naturkatastrof som gick fram över Japan ber vi till dig för de drabbade, för dem som blivit ensamma, för dem som försöker återuppbygga det som storm och vatten slog sönder, för dem som mitt i sin sorg delar det som de har av hopp om förnyelse

Gud i din barmhärtighet – hör vår bön

*Gud du är tillvarons herre och alltings sammanfattning. Mätta oss med insikten att du omsluter allt och att tillvaron outgrundligt vilar i dina händer.

Lovad vare du, du som är från evighet till evighet – Amen.