Hållbara Sigtuna 2030!

Omställning Sigtuna siktar högt till en i mångt och mycket uthållig kommun redan 2030! Energisystem som är helt förnybar och avfallshantering som inte släpper ut förgiftande ämnen kommer ta flera generationer att nå fram till. Men försök heter duga och vi börjar nu!

Hållbara Sigtuna 2030:

Se också: