Hemsida

Hemsidan erbjuder kunskap för insikt i och behov av omställning samt erfarenheter med bl. a. Goda Exempel hur omställningen kan genomföras. Sidan sammanfattar våra aktiviteter (projekt, seminarier, möten, mm) och är arkiv för protokoll och rapporter över dessa. Hemsidan kännetecknas av helhetsgrepp på omställning av Sigtuna och erbjuder ett sammanhängande, strukturerat, resultatinriktat arbetssätt.

Ta del av ”Information om Omställning Sigtunas hemsida”!

Gruppen som svarar för utveckling av hemsidan och dess löpande uppdatering består av
Archie Duncanson, duncansonian@yahoo.com
Anna-Lena Pikas, annalena.pikas@bahnhof.se
Björn Lindbergson, bjorn@lindbergson.se

För information Archie Duncanson eller Anna-Lena Pikas.

Kommentera