Idébank

 • ”Lokaltidningen Sigtunabygden 2021”. Utarbeta, tryck och sprid ”Nya Sigtunabygden 2021”. Samarbete Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Förslagsställare: Björn Linbergson
  Lärande exempel: tidningen ”Nya Värmdöbladet 2011” som Omställning Värmdö och Värmdö Naturskyddsförening tagit fram. Se länk. Upplaga 7 000, kostnad 30.000. leaderprojekt. Mycket av materialet kan plankas.
  Kontaktperson: Pella Thiel, e-postnr.
 • Symbolhandlingen ”Etablering av flera potatisland”,. Samarbete Omställning Sigtuna, Svenska kyrkan, Sigtuna kommun. Anlägg på kyrkans resp kommunens mark. Förslagsställare: Björn Linbergson
  Lärande exempel: Omställning Värmdö och Svenska Kyrkan. På kyrkans mark (Ingarö) och på kommuns mark (centralt Gustavsberg) har mindre potatisland anlagts. Tid för anläggning ca 30 min med tidningar, sättpotatis, ko- alt hästgödsel, halm, vatten. Informationsskylt med texten
  ”Potatisodling
  Här har Svenska kyrkan, Gustavsberg och Ingarö församling och Omställning Värmdö etablerat ett potatisland. Att ta ansvar för vårt behov där vi bor är kanske det bästa vi kan göra för att hjälpa världens fattiga och minska pressen på ekosystemen. Det är också viktigt för att minska vår egen sårbarhet i tider av förändring.
  Svenska kyrkan, Gustavsberg och Ingarö församling                                                    Omställning Värmdö
  Kontaktperson: Miriam Thoren, Omställning Värmdö, Camilla Ulen, Svenska kyrkan
 • ”Exkursion mellan ”omställningsaktiviteter””. Visa i organiserad form intresserade kommuninvånare vad som kan göras. Förslagställare: Björn Lindbergson
  Lärande exempel: Sigtuna kommun med besök på gårdar i kommunen 2009. Kontaktperson: Lisa Henningsson. Centerpartiet i Knivsta med Energirunda i Knivsta 2010 Se länk. Kontaktperson: Boo Östberg, politiker (c)

Kommentera