Kick off och strategimöte

Anmäl dig senast 16/10 till monika.marcolin@gmail.com
(så att vi kan planera förtäringen)

Välkommen till höstens festliga kick off och strategimöte med Omställning Sigtuna ! I år samlas vi i Sigtunastiftelsen, torsdag 18 oktober 18.30 – 21.00Höstens tema är stadsodling, närodlat och markanvändning. Vi bjuder också på en lättare förtäring 18.30 – 19.00, så kom i tid !

P R O G R A M
18.30 – 19.00   Vi samlas i Sigtunastiftelsens lokal: ”Toleransen”.

19.00 – 19.30    Stadsodling som lärande, görande och passion !
Christina Schaffer, kursansvarig vid Stockholms Universitet

19.30 – 19.45    Frågor och samtal

19.45 – 20.15    Åkermarken och den ständiga kampen om vad den ska användas till.
Mats Olsson, professor vid SLU, ordförande i vår egen Odlingsgrupp.

20.15 – 20.45    Närodling – som alla ropar efter men som få gör något åt. Nu vill vi göra det !
Peter Hazelius, agronom, koordinator i vår egen Odlingsgrupp.

20.45 – 21.15    Hur går vi nu vidare med stadsodling och allt det andra. Exempel och förslag !
Anders Claesson, bibliotekarie vid Sigtunastiftelsen och Ulla von Krusenstierna,
landskapsarkitekt.

21.15               Tack och farväl, och på återseende vid spadarna och lövkorgarna !

Och, om Du finner detta intressant, ta gärna med dig en vän eller granne
och vidarebefordra gärna inbjudan till de som Du tror kan vara intresserade !

Hälsningar från Christer L
Ordförande för Omställning Sigtuna