Goda exempel: Hållbar energi

Goda exempel inom området energi. Se även andra ämnen under menyn Goda exempel bl a Goda exempel: transport.

Bakgrund och Översikt:

Statlig/överstatlig verksamhet:

Kommunal verksamhet:

Företag, föreningar, industri:

Solkraft:

Vindkraft:

Havskraft:

Biobränsle:

Se också Transporter.

  • Svenska EnergiAskor AB, ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av askor från energiproduktion (flis, biobränsle, soppförbränning, kol, olja mm).

Fossil energi:

Carbon Capture and Storage:

Kärnkraft:

Hushåll, individer:

  • Sladdlösa huset är här, Svt, 31/8/2015. Hans-Åke Nilsson  har vätgas och batterier som laddas med solceller och klarar då hela året på egen el.
  • Ann Makosinski, ung kanadensare, har uppfunnit en ficklampa som drivs av handens värme så att hennes vän utan el i Filippenerna kunde läsa sina läxor.
  • Björn Sandberg, lantbrukare i Hässleholms kommun, bygger en solcellspark för att kunna sälja el. Det är en investering till pensionen. P4 Kristianstad, 6/10/2014.
  • Ulf Bolumlid i P1 Klotet berättar om solceller, batterier och vindkraft vid villan för att bli nästan helt oberoende av elbolagen och fossilenergi.
  • Jonas Jonsson i Märsta har byggt om sin villas energisystem (bl a med en luftsolvärmare), installerat bättre isolerande fönster och köpt andel i vindkraftverk.
  • Pär Holmgren, f.d. meteorlog på SVT, förklarar hur en mindre investering i vindkraft blir både lönsam och samhällsnyttig.

Kommentera