Goda exempel: lokaldemokrati

Goda exempel inom området lokaldemokrati.  Se även ämnen under menyn Goda exempel. Se också:

Bakgrund och översikt:

Delaktighet, ansvar, innovation och inte minst samhörighet är viktiga för lyckat hållbarhetsarbete och beredskap för t ex ovanliga väderförlopp. Mycket görs på lokalnivå.

Sverige:

Internationellt:

Se också:

Kommentera