Månadsbrev april 2012

Tankar för omställning av Sigtuna

Omställning Sigtuna har genom sitt nätverk, i det här fallet Omställning i Linköping, fått del av en väldigt instruktiv och lättfattlig framställning av vad ANDELSODLING är och vilka möjligheter den har för framtiden.
Många har sagt att det är bättre att börja förbereda sig för en tänkbar förändring  omgående än att vänta till dess att det kanske blir för sent. Vi tycker att alla som har ansvar för hur Sigtuna möter framtiden skall ha möjlighet att ta del av det här inslaget. Det gäller naturligtvis oss alla som vanliga medborgare men i allra högsta grad dem som har ett politiskt ansvar. Vi är övertygade om att kommunens roll och ansvar för medborgarnas livsmedelsförsörjning kommer att bli mycket central – inte bara som kontrollerande myndighet. Det gäller kalorierna för det dagliga behovet!

Här nedan ser ni en av de 25 bilderna, som sammanfattar vad det handlar om.
______________________________________________

_____________________________________________
Omställning av vårt samhälle är oundviklig.
Vi måste skapa en förståelse för hur nödvändigt det är att förbereda individer och samhälle för att bli uthålligare och mer motståndskraftiga inför de oundvikliga och omvälvande förändringar, orsakade av klimatkriser, ekonomiska kriser, energiomställningar överbefolkning och, framför allt, överutnyttjande av naturresurser.

Det gäller att ställa om till ett fossilfritt och naturresurssnålt samhälle med hög livskvalitet medan det är tid.

Det samhället blir helt annorlunda än vårt nuvarande.

TIDEN ÄR KORT!

Månadsbrev 2. April 2012

I nästkommande ”månadsbrev”( 3 – 10) berättar vi om OS idéer för ”Uthålliga Sigtuna”, om tänkbara möjligheter och åtgärder.

GUSTAF DELIN        BJÖRN LINDBERGSON