Personlig omställning

En ”matsedel” för personlig handling

För en (något förkortad) pdf version av denna sida, se häftet Omställning i ett nötskal – samtal om en hållbar framtid. (Materialet på denna sida är taget från boken Hushålla med jordens resurser, Archie Duncanson, copyright 2012 med permission.)

Samhället är idag helt beroende av försvinnande naturresurser: olja, jordbruksmark, skog, färskvatten, fisk, mm samtidigt som planetens befolkning fortsätter växa.  För att överleva måste vi hushålla med planetens resurser och dela dem mera jämt till jordens alla invånare. Det gäller att bygga upp en ”resursbevarande” kultur som gradvis ersätter vår ”slit-och-släng” kultur. Det gäller oss alla, det gäller personlig omställning.

Som person kan kan handla på flera plan, bl a:

 • privat t ex med ändrad livsstil, odla för husbehov och med investering i t ex vindkraft eller solceller
 • lokalt t ex genom en Omställnings grupp, Naturskyddsföreningen, en kyrklig grupp, lokalt företag, kommunalverksamhet eller dylik
 • politiskt t ex jobba och leda andra mot en omställning av samhället via din arbetsplats, förtroende uppdrag, eget företag eller i den offentliga debatten.

”Matsedlarna” nedan ger fler idéer till handling, välj dem som passar dig. Bästa medicinen mot depression, pessimism och hopplöshet är att handla!

Bästa hälsningar,
Archie Duncanson duncansonian@yahoo.com

Privat ”matsedel”:  att leva framtidsinriktad

Grundläggande områden där man kan bidra till samhällets överlevnad och uthållighet är:

Energi:

 • Liten och lätt: spara in hushållsenergi, t ex genom lägre inomhustemperatur, kortare duschar, energisnål matlagning, mm
 • Medel: investera i en värmepump eller tilläggsisolera hemmet–lönsamt!
 • Stor: investera i en vindkrafts- eller solcellsanläggning (ekonomiska föreningar och kooperativ finns där det kan kosta allt från något till flera tusen kronor i insats). Detta kan vara lönsamt, men ännu viktigare är att det bygger ett långsiktigt stabilt och uthålligt samhälle, där våra barn kan överleva i trygghet.

Mat:

 • Liten och lätt: handla säsongens närmat, lite mindre kött, fisk, mejeriprodukter, skippa flaskvatten, grodda alfalfa/mungbönor på diskbänken
 • Medel: gå mot en större andel av vegetariska rätter, handla direkt i gårdsbutiker, odla en del av maten själv i trädgården eller kolonilotten.
 • Stor: Starta/gå med i ett konsumentkooperativ som köper direkt av en bonde i närheten. Odla en stor andel av din mat.

Allmän konsumtion:

 • Liten och lätt: sluta köpa dags och veckotidningar, flaskvatten, pappersservetter mm som kräver energi och naturresurser varje dag.
 • Medel: Handla på secondhand,  göra själv (bygga, sy, måla osv) gärna med kasserat material. I stället för att ge prylar i present, ge  nyttigheter/upplevelser/investeringar din tid.
 • Stor: Starta hantverksmässig produktion på lokala råvaror till den lokala marknaden (producera, inte bara konsumera).

Transport:

 • Liten och lätt: gå, cykla eller åk kollektivt  när det passar, t ex på helgen. Då spar man resurser och får värdefull motion.
 • Medel: lägg om bil-till-jobbet vanan till att kunna åka kollektivt eller i bilpool. Klimatsmart och framtidstryggt. Då spar man vanligtvis en halvtank drivmedel per vecka och är mycket mindre sårbar för bensinprishöjningar. Man blir av med en stor del av sitt bidrag till klimatförsämringen.
 • Stor: välj en sverigesemester i stället för en utländsk med flyg. Flyg och bil är den moderna människans största resursslukare!  Tre timmars flyg motsvarar ca 1 ton koldioxid utsläpp. Ett ton är den mängd som är tillåten per person och år för hela jordens befolkning om koldioxiden i atmosfären ska hållas i balans och planetens behaglig temperatur behållas. Denna personliga 1-tons ”ranson” av koldioxid behöver man för sin mat, energi, konsumtion och lokal transport–det finns tyvär inget över till flyg. Flyga är roligt men inte när det påverkar våra överlevnadsmöjligheter negativt!

Lokal ”matsedel”:  att bidra till sin omgivning

Vi överlever genom att samarbeta och hjälpas åt. Vi får vår livsmening, kärlek och trygghet genom samvaro och samarbete. Samarbete bygger på att ta ansvar och bygga broar till andra.

 • Liten: besök lokala marknader, stöd lokala producenter och handlare, delta i diskussionsaftnar, säg din mening i lokala frågor, hjälp en granne
 • Medel: hjälp till i en lokalorganisation, hjälp en behövande regelbundet
 • Stor: starta/investera i något energisnålt och resursbevarande i samhället t ex passivt hus, ekoby, brf projekt.

Politisk ”matsedel”:  att påverka andra, att leda

Allas idéer, arbete och talanger behovs! Ledarskap kan kanalisera energi konstruktivt (eller destruktivt). Att vara ett gott exempel och leva som man lär är att leda och påverka andra.

 • Liten: anslut dig till internetupprop, namninsamling mm. Skriv en insändare, kommentera en blogg.
 • Medel: Aktivera dig i en förening eller nätverk (t ex Omställning Sigtuna) som jobbar för uthållighet, rättvisa, naturen, djurrätt etc. Led en cirkel, föreläs.
 • Stor: Ta ansvar för ett konkret projekt/lägg ner mycket tid på omställningsfrågor inom en ideel förening,  ett politiskt förtroendeuppdrag,  ditt företag,  eller på din arbetsplats.

Att förändra världen, att skapa det man vill

Att leva som man lär är inte oviktigt: väntar vi alla på att någon annan ska börja lär det aldrig bli någon förändring! När man har förändrat sig själv, sina egna tankar, vanor och liv, så har man gjort det viktigaste, då har man redan skapat det man vill, även om i liten skala. Då är världen förändrad, även om bara en person! Och då kan man börja hjälpa andra. Läs mera i boken Hushålla med jordens resurser, Archie Duncanson, 2012 (pdf).

Se också:

Kommentera