Medborgarmöten

Omställning Sigtuna arrangerar medborgarmöten med öppna föreläsningar och samtal kring centrala teman för uthållighet. Se också Seminarier och Projekt.

24 april 2012: Minnesanteckningar från Kollektivtrafikmötet på Märsta bibliotek om kollektivtrafiken i Märsta med omnejd

21 mars 2012: Resan till solen– bli din egen elproducent. Om möjligheterna kring solenergi idag och i framtiden.  OS planerar kommunens första solkraftpark. Sigtuna folkhögskola, Manfredsalen kl. 19. Juice och solkaka serveras. I samverkan med Sala Heby Energi och Knivsta kommun. Läs annonsen här. Se också Projekt.

10 november 2011: Hur vill vi ha det med bussarna? Sigtuna bibliotek kl.19-21. Arr: Kollektivtrafikgruppen. För ytterligare info seAffischInlägg på marsta .nu

12 Oktober 2011: ”Hur ska vi säkra den lokala livsmedelsförsörjningen i en osäker framtid?” Sigtuna bibliotek  kl 19. Föredrag med bl a Pierre Spiridon, företagare med Chef in a box mat konceptet–se tidningsartikel

10 Oktober 2011: ”Upprustning av Märsta station/bytespunkt” Märsta bibliotek  kl 19.   För mer information läs Sammanfattning. Arr: Kollektivtrafikgruppen. Se också” ”Minnesanteckningar från möte mellan Kollektivtrafikgruppen, SL, kommunen och Arriva hos SL den 12 oktober 2010”
30 mars 2011 Gröna jobb: ett intressant begrepp men vad betyder det? Valsta församlingshem.

15 mars 2011: Framtidens jordbruk – småskaligt och ekologiskt, Medborgarmöte Märsta bibliotek

 

Kommentera