Goda exempel: hållbara konsumtionsvanor

Goda exempel på konsumtionsvanor och resursbevarande tjänster. Se även menyn Goda exempel bl a Goda exempel: avfall, kemikalier samt Personlig omställning.

Bakgrund och Översikt:

Offentlig sektor: staten, kommuner

Företag, återbruk, secondhand mm

Individer, familjer, hushåll

Personlig omställning ger många fler länkar till goda exempel samt problembeskrivningar.

Se också:

  • www.alternativ.nu. Många goda exempel/praktisk kunskap om självhushållning. Tidskriften Åter mm med ingående reportage om allt från höns till återbruk.

Kommentera