Framtidsvision

Omställning till ett hållbart samhälle börjar med att vi skaffar oss en vision om det uthålliga samhället vi siktar på. Vi kan sedan fördjupa visionen med framtidsbilder som utvecklar olika aspekter och detaljer. Utifrån visionen och framtidsbilderna kan vi arbeta fram och definiera konkreta mål och därefter handlingsplaner. Sedan kan vi följa upp utvecklingens utfall mot målen och justera planerna därefter. Visionen/framtidsbilderna fylls ut och revideras hela tiden med nya tankar och idéer. Läs mera i Processen från vision till verklighet.

Visioner/framtidsbilder för Hållbara Sigtuna 2030:

Vad är din vision för en hållbar framtid? Välkommen till ett stimulerande och kreativt samarbete med oss!

Goda exempel:

Se också:

Kommentera