På gång

Vi planerar ett trafikseminarium den 15 oktober 2017 med arbetsnamn:

Hur/när blir persontrafiken i vår region hållbar?

Innehåll

Nuvarande trender/planer – räcker de?, vilka teknologier skall vi välja?, hur blir den regionala kärnan Arlanda/Märsta hållbar?, hur kommer flyget att utvecklas?, hur finansieras en tillräcklig kollektivtrafikutbyggnad? mm mm

Deltagare

Representanter forskningen, kommunen, landstinget, Arlanda Airport City, SL mm i föredragningar, frågestund och paneldebatt

Plats & tid

Preliminärt Forum i Märsta kl 1300 – 1600