Redovisning och utvärdering av stadsodlingen i Drakegårdens trädgård.

Odlingssäsongen går nu mot sitt slut och det mesta är skördat. Det är dags att att summera och fundera på hur en fortsättning skulle kunna se ut.

Omställning Sigtuna startade förra året en odlingsgrupp som syftar till att få igång intresset för lokal odling – gärna under ekologiska former.  I grunden för vårt initiativ ligger insikten om att vi måste ta en betydande och ökad hänsyn till odlingsbar mark om en ekologiskt hållbar framtid ska vara möjlig. ( se också bilaga 1)

Därför planerades en studiecirkel i samarbete mellan Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtuna.  Ett program med 9 sammankomster presenterades. Till studiecirkel blev det uppåt 20-talet anmälda men antalet aktiva har varierat från gång till gång. Totalt har ungefär 15 personer följt programmet. Vi startade i mars med första sammankomsten men dessförinnan hade en del förberedelse gjorts i odlingsgruppen. En viktig del förutom sammankomster inomhus, var att få till stånd en centralt placerad demonstrationsodling av köksväxter och vårt drömläge var Drakegårdens trädgård. (Se program.) Kontakter togs med Turistinformation /Destination Sigtuna och med Sigtuna Kommun om att få möjlighet att utnyttja en del av Drakegårdens trädgård. Idéer hade redan tidigare funnits att utveckla en 1700-tals köksträdgård här.

Förslag till utformning av odlingen skissades och till slut blev det en trädgården med 8 odlingssängar där sargarna består av obehandlad lärk. (Se fig. 2.) Landskapsarkitekt Ulla von Krusenstiernas arbetade med utformningen samt sortval och har varit till en ovärderlig hjälp.

Cirkeldeltagarna studerade sedan hur odlingen skulle genomföras, några köksväxter skulle förgros inomhus, andra sås tidigt och ytterligare andra lite senare. Vi hade också några perenner som skulle köpas som plantor.  Starten på odlingen skedde under några intensiva dagar i maj. Varje planta hade sin givna plats som markerades ut med snören. Till odlingen anskaffades en vattentunna med låsbart galler (barnsäkerhet) och en redskapslåda där vi också förvarade en loggbok för noteringar om vad som gjorts och när. Ett jourschema organiserades där två personer veckovis ansvarade för bevattning, tillsyn, ansning och skörd. Under sommaren träffades alla som var tillgängliga i trädgården onsdagskvällar för erfarenhetsutbyte och planering. Trots en varm och torr sommar fungerade skötseln smidigt. Några grödor växte mycket bra medan andra tog längre tid på sig. Några grödor kom också att bytas ut då de inte utvecklades önskvärt. En utvärdering har gjort över resultatet gröda för gröda. Kunskaper om hur olika grödor samverkar har insupits till nytta inför kommande säsonger och ett nytt schema till våren måste läggas fast så att växtföljderna blir optimala.

Vi gjorde också några uppskattade och lärorika studiebesök till andra odlingar – bl.a.   Grogruppens odlingar vid Husby Ärlinghundra k:a och Wijs trädgårdar i Ockelbo .

Flera växter hade trots att vattningen kom i gång sent p.g.a. tekniska problem en fantastisk tillväxt vilket resulterat i en rik skörd. Det mesta har skördats efterhand (inte minst av tillfälliga besökare) men en del sparades till ett större skördeuttag. Under skördefesten i Valsta kunde vi stolt visa upp en del av våra köksväxter och samtidigt berätta om vårt projekt. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sigtuna och i Upplands-Bro ordnades en kväll då det dukades upp till en festmåltid på våra grönsaker ( förstärkta med inköp) . Köket på ST Olofs skola hyrdes där vi delade upp oss i 7 matlag. Med hjälp av en vegetarisk receptsamling tillagades ett 10-tal välsmakande maträtter.  Det blev mycket uppskattat.

Resultatet av studiecirkeln och odlingen har varit att vi har fått större insikter och ökat intresse för odling. Trots olika bakgrunder och förkunskaper har vi lärt oss mycket nytt. Vetskapen om att odlingsbar jord kommer bli en knapp resurs i framtiden har förstärkts. Vi ser därför möjligheterna att ta vara på befintliga odlingsresurser på ett bättre sätt som mycket viktiga.  Dessutom har vi förvånats vi över hur mycket som kan odlas på en så liten yta innebärande att statsodlingsformen kan vara ett bra komplement till yrkesmässiga diton.

Det största och viktigaste resultatet är nog trots allt samvaron och att ha trevligt och göra något meningsfullt och roligt tillsammans. Tack vare stadsträdgårdens centrala läge mitt i hjärtat av Sigtuna, har många stannat upp och blivit intresserade. Vi har fått besök av personer från när och fjärran. Det har varit en extra krydda att få visa upp våra odlingsmödor för dessa – inte minst för dem som kommer från andra länder.

Ekonomiska redovisningen är i skrivande stund inte klar. Kommunen har ställt upp på ett föredömligt sätt och dessutom svarat för den största kostnaden genom att stå för anläggningskostnaden och jorden. Cirkeldeltagarna har betalat 400 kr var inkl. kurslitteratur. ( se bilaga) .  Cirkelledare och andra som hjälpt till med sammankomsterna har ställt upp idéellt. Kostnader för material har begränsats till ca 6 000 kr (redskapslåda, kogödsel, plantmaterial och hyra av lokal) Tills vidare har Naturskyddsföreningen tagit på sig kostnaderna men både Studiefrämjandet och Omställning Sigtuna kommer stå för en del kostnader.

Vi som gått studiecirkeln i år vill gärna fortsätta nästa år med odlingen i Drakegårdens trädgård och hoppas på Destination Sigtunas och Kommunens goda vilja.  Att utöver odlingsglädjen ha en studiecirkel är vi alla också överens om. En ny startas därför upp efter årsskiftet där de flesta från i år är med igen men som även är öppen för nya deltagare.

Vi vill också verka för att en studiecirkel och odling kommer igång i Valsta och Märsta . Här skulle en gemensam stadsträdgård kunna startas som ett integrationsprojekt där fler grupper i samhället odlar tillsammans.

Peter Hazelius/Lars-Gunnar Bråvander