Sammanställning över bilagor 2013-09-13

Sammanställning över bilagor som förtydligar, motiverar och exemplifierar nio förbättringsförslag i yttrande till Sigtuna kommuns ”Översiktsplan 2014”, samrådshandling (inlämnat av Gustaf Delin och Björn Lindbergson 2013-09-13)

Övergripande dokument översiktsplanen

Översiktsplan 2014, Samrådsutgåva

Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning”

Översiktsplan 2014 – Sigtuna kommun Yttrande från Naturskyddsföreningens i Sigtunabygden och Omställning Sigtuna

 

Bilagorna grupperade under resp. förslags nummer.

 1. Skrivelsen ”Avsnitt Klimatpåverkan – konkretisera och strukturera
 2. Rapporten ”Ekologiska fotavtryck för Eskilstuna kommun. Beräknat med hjälp av REAP Sweden” (2009) (Eskilstuna kommun.
  Rapporten ” Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck – analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion” (2012) (Cogito och SEI)
  Rapport från Stockholm Environment Institute (2012)
 3. Rapporten ”Översiktlig planering för hållbar utveckling? Ett diskussionsunderlag skrivet på uppdrag av Landskrona kommun” (1997), avsnittet ”Vår vision för Landskrona om 20 år”, (sid 8–11)
 4. Broschyren ” Miljöprogram för Växjö kommun
  Årsredovisningen 2012” avsnitten Hållbar utveckling sid 12-15 och Miljö, energi och trafik sid 54-60 (Växjö kommun)
  Översiktsplanen 2005” avsnittet ”Miljömål och social mål i fysisk planering” (sid 91 – 98)) (Växjö kommun)
  Bilagan till Årsredovisningen2011 Karlshamn kommuns arbete med hållbar utveckling
 5. Saxade sammanställningen från ”Översiktsplan 2010”, avsnitt ”Övergripande planeringsförutsättningar” (Lund kommun)
 6. Rapporten ”Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?” (Skogs- och Lantbruksakademin) (2006), avsnittet ”Analys” (sid ? -?)
 7. Skrivelsen ”Arbetssättet – planerings-/process-/styr-samarbetsmetod/-modell för hållbarhet ”(Visionsstyrd samhälls-/stadsplanering med medborgarmedverkan)
 8. Skrivelsen ”Transporter – system/koncept för hållbar transportförsörjning
 9. Presentationen ”LundaMaTs Mobility Management” (Lund kommun)
 10. Hemsidan ”Omställning Sigtuna
  Hemsidetexten ”Studieresurser” (Omställning Sigtuna)
  Hemsidetexten ”Tankesmedjan”  (Omställning Sigtuna)
  Hemsidetexten Sigtuna Naturskola (Sigtuna kommun)
  Inbjudan ”Nu startar vi Folkbildning för hållbar utveckling (Karlshamn kommun)
  Hemsidetexten ”Var med och utveckla Karlshamn” (Karlshamns kommun) och hemsidan med program för folkbildningn, (Karlshamns kommun).