Seminarier

Omställning Sigtuna arrangerar seminarier med öppna föreläsningar och diskussioner kring angelägna teman för omställning till en mer hållbar framtid. Se också Medborgarmöten.

19 april 2015 Om konsten att kommunicera ”svåra sanningar”  … och åstadkomma verklig förändring. Program.

12 februari 2015  Nystart för lantbruk och närproducerade ekologiska livsmedel i Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna kommuner. Wenngarn slott. Arrangörer: Omställning Sigtuna, Sigtuna kommun, Leader Upplandsbygd.

22 november 2014  Hållbara städer. Medverkande: Mats Olsson, SLU, Mats Johansson, Ecoloop, Tove Malmqvist, KTH, Lisa Mörtlund, Sigtuna kommun. Kl 13-16. Plats: Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Omställning Sigtuna, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, Leader Upplandsbyggd och Sigtunastiftelsen. Program.

12 oktober 2014  Gifter i mat med föredrag om vilka främmande ämnen vi får i oss via maten, vad vi vet om dess effekter och vilka alternativ som finns. Kl 10-13. Plats: Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Omställning Sigtuna och Sigtunastiftelsen. Program

29 mars 2014: Peak Oil, Klimathot och Livsmedelstillgång samt Vägen framåt.  Stora Brännbo kursgård, Sigtuna, kl 10-16. Dokumentation.
Föreläsare: Kjell Aleklett, Svante Bodin, Bengt Bodin och Sven Hunhammar.

14 april 2013: Sätt inte naturen i konkurs! Sigtuna Stiftelsen, Sigtuna stad kl 13-16, i samarbete med Omställning Sigtuna. Anders Wijkman och Johan Rockström. Läs mer.

24 november 2012: Sluta prata – börja göra. Sigtuna folkhögskola,  Sigtuna stad, kl. 9:30 – 17. Tema: God exempel på omställning i praktiken. Fokus: om ”det  otänkbara” skulle inträffa – hur har vi förberett oss för uthållig lokal försörjning med framför allt livsmedel? Program Sluta prata, börja göra. Dokumentation.

6 oktober 2012: Livets Väv – biologisk mångfald, ansvar och samhörighet. Sigtunastiftelsen, Sigtuna stad kl. 9-18. Vad händer med det livsuppehållande systemet? Hur gynnar vi liv och mångfald i en tid av utrotning? Seminariet vill särskilt betona de etiska aspekterna samt presentera goda exempel.  Program Livets väv (pdf). Dokumentationen Livets väv.

19 februari 2011: Är tillväxtekonomin det uthålliga samhällets vän eller fiende? Stora Brännbo, Sigtuna stad. Dokumentation.

20 november 2010 Stadsbyggnad och trafik i ett uthålligt samhälle. Dokumentation.

23 oktober 2010 Omställning till uthållig livsmedelsförsörjning. DokumentationNärproducerat är melodin, Märsta .nu. Plan för framtiden, Sigtunabygden.se.

27 februari 2010 Hur trygga matförsörjningen i Sigtuna kommun vid brist på billig olja? Dokumentation.

07 november 2009 Den oundvikliga omställningen av samhället? Klimatkatastrof, oljebrist, livsmedelskris. Dokumentation.

Övrigt:

14 januari 2011. Projektarbeten på Stockholms Universitet inom kursen ”Trafik och miljö i Sigtuna kommun”. Sigtunatrafiken genomlyst av studenter. Märsta Port sågas igen. Länk till Studenternas presentation.

 

Kommentera