Peak Oil, Klimat, Livsmedel…

Seminariet ”Senaste Nytt om Peak Oil, Klimathot och Livsmedelstillgång samt Vägen framåt?”  ägde rum på Stora Brännbo kursgård, Sigtuna, den 29/3/2014 kl 10-16. Föreläsarna var prof. Kjell Aleklett (Global Energy Systems vid Uppsala Universitet, världsledande forskare kring bl.a. Peak Oil), dr. Svante Bodin (European Director vid International Cryosphere Climate Inititiave), Bengt Bodin (agronomie doktor, aktuell med boken När vinden vänder: Om vikande naturresurser, ekonomisk tillväxt och välfärd),  och Sven Hunhammar (klimatchef, Naturskyddsföreningen).

Dokumentation:

Föreläsarnas presentationer:

Se också: