Odling

Vi är i Sigtuna kommun en liten grupp som gått samman för att få igång odlingsverksamhet då vi tror på detta som en del av ett ekologiskt hållbart samhälle.

192

Gynna närproducerat! Skydda åkermark!
Länk till karta med producenter i Sigtuna närområde

Presentation från det inspirerande strategimötet 18/10/2012 med Odlingsgruppen

OdlingsgruppenEkeby_gard

Mat, ren luft och rent vatten är grundförutsättningen för våra liv! Projektet ”odling” inleddes med medborgarmötet ”Framtidens jordbruk” våren 2011. Projektet fortsatte med ett studiebesök på Ekeby Gård samt film och samtal ”A farm for the Future”. Nu finns en aktiv odlingsgrupp!

Projektets syfte är att främja
*lokal matproduktion ”närproducerat”
*matkvalitet
*ett starkt skydd av åker och betesmark
*ett ekologiskt uthålligt jordbruk
*biologisk mångfald bland odlade och vilda arter

Kontakta Mats Olsson, mats.olsson@sml.slu.se, eller Peter Hazelius, peter.hazelius@telia.com, om du vill vara med.
Minnesanteckningar fr. Odlingsgruppens möte 12 05 31

Lundby Gård och gårdsbutik

Lundby Gård i Märsta har ekologisk köttproduktion av hög kvalitet sk ”Gräskött”. På gården finns ett 50-tal kor och kalvar samt ett 30-tal Roslagsfår.  En gårdsbutik finns. För vidare information se hemsidan: www. lundbygard.com

Chef in a box

Chef in a box är naturlig och nära mat som lagas med kärlek. Maten lagas hantverksmässigt från grunden, i ett riktigt kök, se hemsidan www.chefinabox.se

ARTIKLAR

Miljökrav i upphandling får stöd

2011-04-15

Grönsaker. Foto: Future Image BankDe miljö- och djurskyddskrav som ställdes i Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling och som överklagats av livsmedelsgrossisten Servera, får nu stöd på DN:s ledarsida. Läs Jenny Jewerts kolumn i DN

Se även inslag i Rapport och ABC om Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling, där kostchef Kimmo Stenroos förklarar vilka krav vi ställt och varför.

http://www.sigtuna.se/sv/Miljo–Natur/Nyheter/Miljokrav-i-upphandling-far-stod/

Kommunal markplanering

Den Goda Jorden Åkermarken är hotad. Mest akut är hoten från asfalt och betong. Men utvecklingen går att vända. Ett rejält skutt uppåt för att skydda åkern vore att klassa den som riksintresse med lagligt skydd. Då finns det hopp för jorden! Läs mer!

Se också: