Studieresurser del 3

Personlig omställning

Ett hållbart samhälle bygger på människor som lever med kraftigt minskad konsumtion. Hur? Här får vi goda exempel och lär oss hur vi utvecklar en ny kultur som håller.

Innehåll:

Se också:

Mat som bevarar naturens (och därmed vår) hälsa

Hälsan och maten:

Comparing 8 healthy diets (pdf). Affisch från Yes! Magazine.

Se också Studieresurser del 1: hälsa.

Hur kött och fisk belastar miljön:

Hur flaskvatten belastar miljön:

Utnyttja restmat:

Närmat: odling, stadsodling, att producera och handla lokalmat till sig själv och andra:

Kokböcker, recept, matlagningsmetoder:

Se också Goda exempel: jordbruk, matNaturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige. För beräkning av utsläpp mm se Ekologiskt fotavtryck.

Livskvalité med litet fotavtryck i naturen

Se också Den inre människan och  Goda exempel: konsumtion. För kortfattade fakta och enkla konsumtionsråd, se Naturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige.

 

Mot ett avfallsfritt liv

Se också Goda exempel: avfall, kemikalier. För beräkning av utsläpp mm se Ekologiskt fotavtryck. För kortfattade fakta och enkla råd, se Naturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige.

Mot ett kemikaliefritt liv

Se också Studieresurser del 1: hälsa, och Goda exempel: avfall, kemikalier. För kortfattade fakta och enkla råd, se Naturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige.

Energi: bättre beredskap, ekonomi och hälsa

Se också Studieresurser del 1: Energi, oljetopp, Goda exempel: Bostäder och Goda exempel: Energi. För kortfattade fakta och enkla råd om energibesparing se Naturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige. För beräkning av utsläpp mm se Ekologiskt fotavtryck och för bil-och flyg, Transporter (nedan).

Transporter: hälsofrämjande, resurssnåla, minskade behov 

Se också Goda exempel: transport med bl a elbil, elcykel m fl bättre transportmedel.

Flyg:

Bil:

Cykel, elcykel:

Allmänt:

Se också  Naturskyddsforeningen: Gron-guide och WWF-Sverige. För beräkning av utsläpp mm se Ekologiskt fotavtryck.

Litteratur om hållbar livsstil