Studieresurser

Ett online kompendium av studiematerial för egna studier, arbete och kurser i hållbar utveckling till ett fossilfritt,  resurssnålt, resursbevarande, jämlikt och friskt samhälle. Fokus är på problemförståelse, kreativa lösningar och konstruktiva handlingar. Tre delar behandlar respektivt planetära utmaningar, goda exempel på samhällslösningar och personlig omställning.

Innehåll:

Del 1: Människan på en begränsad planet
Samhällets resurs-, social-, klimat- och miljöutmaningar

Del 2: Goda exempel
Kommuner, företag och andra som går före.

Del 3: Personlig omställning
Hållbar livsstil, normer och lösningar hemma.

Se också: