Styrgrupp och kontakt

Nya Omställning Sigtuna – styrgrupp  2018

 

Christer Larsson.

Christer är specialiserad kring entreprenörskap, opinionsbildning, journalistik och politisk påverkan. Han har verkat i styrelserna för bl.a Omställning Sverige, Omställning Sigtuna, i ledningen för Sigtuna kommun, kommunstyrelsen, kommunalrådsberedningen, miljönämnden och krisledningen. Han brinner för samverkan kring allt som har med planetens gränser att göra. Att verka lokalt men tänka globalt är en god målbild.

Björne Olsson.

Jag är samhällsintresserad disputerad marin ekologisk toxikolog, med 35 års erfarenhet från statlig verksamhet och miljökonsultverksamhet. Öppen för idéer och tankeväckande diskussioner om hur vi utvecklar och förvaltar vår planet till gagn för kommande generationer.

Monika Marcolin.

Jag har ett stort engagemang för omställning till ett samhälle i samarbete med Naturen. Jag är utbildad geograf med inriktning på globala miljöfrågor, miljöhistoria och miljöetik. Mina livselixir är naturvistelser och fågelskådning, småskalig ekologisk odling, ekologisk mat och dryck.

Eva E. Haglund.

Jag heter Eva Elisabet Haglund och bor i Sigtuna sedan 2010 efter åren som språk- och speciallärare i Uppsala kommun. Mina rötter finns i Norrbottens landsbygd och minnen av en rik och oförstörd natur. Med ett engagemang kring frågor om miljö och klimat, lokalt och globalt, sökte jag 2014 medlemskap i dåvarande Omställning Sigtuna, nu Nya Omställning Sigtuna. I övrigt har jag sedan 2011 egen firma som läs- och specialpedagogisk rådgivare.

Carola Sundquist.

Jag är engagerad i vår yttre/inre vandring i Skapelsen. Driver i Nya Omställning Sigtuna Fröbiblioteksbiblioteket i samverkan med Sigtunastiftelsens bibliotek och Sigtuna trädgårdsförening och stöttar sonens arbete med bisamhällen. Tror på ett positivt sätt att tillsammans driva och skapa förändringar på olika nivåer.

Anders Claesson. E-post: anders.klasson2@comhem.se

Jag har funnits med i den lokala Omställningsrörelsen i närmare 10 år. Jag har framförallt drivit miljöfilm och samtal, byggt upp ett miljöbibliotek på Sigtunastiftelsens bibliotek samt varit med och initierat stadsodlingen vid Drakegården i Sigtuna. Jag inspireras av ett holistiskt synsätt i omställningen och mitt klimatengagemang fokuserar på kulturens roll i omställningen, kulturell hållbarhet, inre omställning, folkbildning, och finns bl.a. med i ett pilgrimsprojekt genom Europa – The Path. Inspireras även av småskalig ekologisk odling och kvalitativ ekologisk mat.

Se även:

Kommentera