Styrelse och kontakt

Omställning Sigtuna – styrelse  2017


Mats Olsson: Ordförande. Rik natur.
Professor emeritus vid Institutionen för mark och miljö, SLU i Uppsala
Kontakt: mats.olsson@slu.se

 

 

Anna Lundhagen: Vice ordförande. För framtiden.   
Jag har en grundutbildning i biologi 1994 från Uppsala universitet där jag också gjorde min forskarutbildning 1996-2002 inom ämnet ekologi med inriktning mot naturvårdsbiologi. Mina forskningsintressen på SLU ligger inom områdena populationsgenetik och evolutionär ekologi, med fokus på frågor som kopplar till naturvård
Kontakt: anna.lundhagen@gmail.com

Rolf Brunnberg: Sekreterare, Hållbara städer. 
Pensionär som fyller mitt liv med stort deltagande i samhällsutvecklingen. Uppväxt i en lantbruksmiljö präglad av lokal odling och självförsörjning. Under min yrkesverksamma del har jag arbetat med väg- och gatuplanering, ansvarig för ett projekteringskontor i Stockholmsregionen. Därav mitt stora intresse för stadsbyggnadsfrågor.
Kontakt: r.brunnberg@hotmail.com

Peter Hazelius: Ekonomiansvarig.  Hållbar matproduktion. 
Agronom med ekonomisk inriktning. Har arbetat inom Lantmännen i olika ledande befattningar samt som egen företagare. Använder numera tiden till att njuta av livet, att ansa trädgården och att sköta om ett mindre jordbruk samt är enveten golfare. Vill bidra till att bygga ett hållbart lokalsamhälle i en allt labilare värld.
Kontakt: peter.hazelius@telia.com

Matz Norling: Webbansvarig. Rena vatten.
Master i naturgeografi med hydrologisk inriktning. Har arbetat på Ericsson som seniorspecialist inom mobila bredbandsnät. Senare även med miljöteknik på Stockholms universitet med fokus på
Östersjön. Intresseområde är vattenfrågor inom Sigtuna kommun.
Kontakt: matznorling@omstallningsigtuna matznorling@gmail.com

Marina Ekdal:

 

Kontakt: marina.ekdal@outlook.com

 

Ara RofooGaran:
Jag har över 16 års erfarenhet av att arbeta inom Life Science sektorn. Studerade bioteknik i Sverige, Melbourne Universitet i Australien och Stanford Genome Technology Center i Palo Alto, USA. Har nu en position som regionchef för företaget Centogene som är världsledare inom molekylär genetisk diagnostik för sällsynta ärftliga sjukdomar. Mina Intressen är samhällsansvar, hållbart lokalsamhälle och hushåll.
Kontakt: ara_rofoogaran@hotmail.com

Adjungerande:
Anders Claesson anders.claesson@sigtunastiftelsen.se
Lars Wedén l.weden@telia.com
Marie Tegnefjord marie.tegnefjord@outlook.com
Christer Larsson clc@tele2.se
Maria Holm maria.holm2@comhem.se
Monica Marcolin monika.marcolin@gmail.com

Välkommen som medlem i föreningen!
Medlemsavgift: 200 kr/år. Inbetalas till bankgiro: 750-8054. (Handelsbanken).

Postadress:
Sigtuna folkhögskola
Box 92,
193 22 SIGTUNA

Revisorer
David Lundqvist och  Susanne  Hedman Petersson
Valberedning
• Anders Claesson
• Monica Marcolin och
• Lars Wedén.

Se även:

Kommentera