Styrelsemöte 20151116

”Kort från Omställning Sigtunas styrelsemöte, den 16 nov 2015

Vid mötet behandlades frågor kring uppdatering av medlemsregistret, hemsidans uppdateringar, uppföljning av Wenngarnsmötet den 12:e februari, information om Leader Upplandsbygd, planering av årsmötet och seminariet ”Räcker maten”.