Varför gör man inte något åt vår järnvägsstation?

Införd i lokaltidningen Sigtunabygden v 4, 2012

Kollektivtrafikgruppen är en politiskt oberoende grupp som vill förbättra kollektivtrafiken. Vi har vid två medborgarmöten diskuterat förslag till olika förbättringar av Märsta station och busstrafiken inom Sigtuna och mot Märsta.

Man kan göra en ombyggnad av biljetthallen för att få bättre kapacitet genom spärrarna. Den nyligen genomförda ombyggnaden av dörrarna snarare minskar än ökar möjligheterna att snabbt komma till och från tågen.

Den lilla biljetthallen bör också göras större så att den också kan användas som vänthall. Den vänthall som finns i stationshuset är helt otillräcklig. Som jämförelse kan vi nämna att Sollentuna station har en vänthall med måtten cirka 5 x 13 meter. Dessutom finns där en liten kiosk som servar tågresenärerna med försäljning av bland annat kaffe, bröd och smörgåsar.

Informationssystemet utanför hallen mot bussarna kan förbättras med en större digital skylt så att resenärerna redan utanför stationen får en tydlig upplysning om vilka tider som gäller för ankommande och avgående tåg (jämför även där med Sollentuna station)! En ombyggnad av den trånga cykelparkeringen är nödvändig. Varför inte en omdisponering av bussuppställningsplatserna för enklare och säkrare av- och påstigning! Samordning av tidtabellerna mellan buss- och tågtrafiken bör förbättras. På sikt bör man också se på möjligheten att bygga en ut- och ingång i den södra delen av perrongen för att få bättre kontakt med Märsta centrum. Vi anser att kommunens resenärer är värda också den satsningen.

Att genomföra alla de föreslagna åtgärderna skulle inte behöva kosta så mycket. Märsta station är en av de få stationer inom SL:s pendeltågsnät som inte byggts om sedan pendeltågen började rulla. Stationen är resandemässigt en av de större i pendeltågsnätet i Stockholmsområdet. Det passerar ungefär 12 000 resande per dag genom spärrarna.

Tillsammans kan säkert SL, kommunen och Trafikverket – med lite god vilja – få fram medel för att genomföra våra förslag till en förbättring av stationen. En slutlig ombyggnad av stationen till ett modernt resecentrum kommer sannolikt att finns med i Trafikverkets långsiktiga investeringsplaner först någon gång efter år 2020!

För Kollektivtrafikgruppen

Rolf Brunnberg

Kommentera