Vi som odlar köksväxter i Drakegårdens trädgård.

Vi som odlar är medlemmar i Naturskyddsföreningen och Omställning Sigtuna och vi har bildat en studiecirkel i odling för att lära oss mer om odlandet, hur man kan ta vara på växterna och tillaga dom. Vi är 14 personer som hjälps åt med odlingen, sådd, vattning, ogräsrensning, gödsling m.m. På onsdagskvällarna träffas de som kan för att titta till odlingarna och eventuellt skörda och rensa i rabatterna eller bara njuta av den fina trädgården i gemytlig samvaro. Under våren och även under hösten har vi haft inomhusträffar där vi läst kursbok om odling och om värdet med närodlat. Senare under hösten ska vi ha en skördefest med buffé på en del av grönsakerna som vi odlat. Syftet med odlingen är att också uppmuntra andra att odla.

Vi har ju också ett allvarligt syfte i botten och det är att fästa uppmärksamhet på odlingen i värden och att vi tar vara på vår odlingsbara mark på ett helt annat sätt än i dag.  För att försörja en växande världsbefolkning behöver vi ett nytt synsätt på odlingsmarken. Det skulle behövas 50 % större skördar. Idag importerar vi ungefär hälften av alla livsmedel men vi skulle inte behöva det. Vår studiecirkel tar upp också de aspekterna.

Du som läser detta pröva på att odla mer där du bo! Kanske det finns en yta lämpad för odling som du kan odla på. Ta gärna kontakt med oss så tipsar vi vidare.

Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden.

Mats Olsson mats.olsson@slu.se  , Lars-Gunnar Bråvander lgbravander@gmail.com Gunnel Petersson gunnel.sigtuna@telia.com , Peter Hazelius peter.hazelius@telia.com

Drakenpersilja        Drakentomater

Bakgrund: Sverige och världen står inför många stora utmaningar nu när klimatet håller på att förändras och jordens naturresurser överutnyttjas. När de fossila energiformerna olja, kol och gas börjar minska måste samhället förbereda sig på en omställning. Inom en ganska snar framtid måste vi på ett helt nytt sätt ta vara på de naturresurser som finns omkring oss. Våra tätorter har oftast bildats i områden med goda förutsättningar för att ta tillvara en naturresurs som är basen för samhällets utveckling. I de alla flesta fall utvecklas tätorten där det finns goda odlingsmöjligheter som kan försörja en växande stadsbefolkning. Men den fortsatta tillväxten innebär att vi bygger på odlingsbar jord och tär därmed på jordens möjlighet att försörja en växande befolkning.  Allt fler tätorter världen över inser att vi måste ta vara på odlingsmöjligheterna där vi bor myket bättre och denna studiecirkel vill visa vilka möjligheter vi har som bor i en tätort att odla där vi bor. Det kan vara från lite grönsaker i balkonglådor, till odling i de kommunala gräsmattorna som omger vår bebyggelse eller kolonilotter eller tom om vi går samman till större odlingsinsatser som gagnar flera människor. Många upplever odlandet som ett mycket bra sätt att ge sitt bidrag till en bättre miljö men det finns så många fler argument att odla. Det är en fritidssysselsättning som både ger motion och naturupplevelser och att följa med från frö till frukter och grönsaker att skörda på höstkanten ger många en stor tillfredställese. Att dessutom ta vara på dessa odlade produkter och laga goda maträtter från sin egenhändigt odlade mat är en extra bonus. Om du dessutom går samman med dina grannar för att skapa en köksträdgård kommer du sannolikt lära känna dina grannar mer och kanske tillsammans få väldigt roligt.

Vi är i Sigtuna kommun en liten grupp som gått samman för att få igång odlingsverksamhet då vi tror på detta som en del av ett ekologiskt hållbart samhälle. Denna odlingsgrupp stöttas av både Omställningsgruppen i Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och kommunen vill också uppmuntra denna verksamhet och hjälpa till. Kanske trista gräsytor kan förvandlas till färgsprakande trädgårdsland som inte bara är till glädje för odlarna utan för alla som kan se skönheten i odlingslanden och som kanske också på torgen kan köpa närodlade produkter. Inga långa transporter och verkligen busfärska produkter! Vi som jobbar med detta vet att det är kul att odla – men det krävs lite kunskaper för att odla.

Därför vill vi erbjuda dig som också är intresserad en introduktionskurs i odlandets konst och därför har vi i samarbete med studiefrämjandet startat en odlingskurs för odling i vår närmiljö. Vi vänder oss till alla som är intresseradeav odling och kanske har sneglat på någon lämplig yta i närheten där du bor som du och likasinnade så småningom kan få utnyttja för odling.  Kursen kommer att som mål skapa en inspirationsträdgård med en demonstrationsodling av grönsaker och andra nyttoväxter. Denna inspirationsträdgård som förebild kan du förhoppningsvis, liksom dina kunskaper från kursen göra dig till en trädgårdsmästare i din egen odling. Kommunen har i detta skede visat sig väldigt positiv till odlingsinitiativ och kan bistå på många sätt med både plantmaterial och hjälp med jordbearbetning mm som initialt behövs för att komma i gång. Men vår förhoppning att du och dina grannar sedan kan driva era odlingar själva och också skörda frukterna av ert arbete med fina jordbruksprodukter. Det är naturligtvis inget tvång at sätta igång egna odlingar för att gå kursen men det vore roligt om några får ingång det. Det finns ju så många aspekter på odling och vi vill gärna knyta an till de kulturhistoriska som är Sigtunas speciella attraktioner för alla turister från när och fjärran som besöker vår kommun.

Kursen följer därför tre delar:

Odlingsteknik och vilka nyttoväxter går att odla här.

Kulturhistoriska- odlingshistoriska traditioner

Hur tar vi tillvara våra odlingsprodukter- recept och demonstrationer i matlagning

Under kursens gång kommer vi att designa och anlägga en demonstrationsodling i Gamla Sigtuna och också skörda och ta till vara våra produkter på olika sätt från att äta färska produkter till att konservera på olika sätt. Kursstart i mitten på februari. Kostnad c:a 450 kr.

Är du intresserad att vara med i studiecirkeln som innebär ungefär 10 sammankomster totalt med både teori och praktiskt arbete så anmäl dig till Mats Olsson mats.olsson@slu.se   070- 631 60 54 eller Lars-Gunnar Bråvander  lgbravander@gmail.com 0709- 525 735.