Arlandagymnasiet

Omställning Sigtuna har under våren 2017 varit handledare för två elever på Arlandagymnasiet som producerat två intressanta uppsatser inom området ”Rena vatten i Sigtuna”
Gymnasiearbete Martin Edås
Gymnasiearbete 2016 Eric Björkman

Våra förslag till projektarbeten på Arlandagymnasiet ht17/vt18


Projektplan: Arlandagymnasiet

Projektgrupp:
Rolf Brunnberg – Hållbara städer
Peter Hazelius – Hållbar matproduktion
Matz Norling – Rena vatten
Mats Olsson – Rik natur, för framtiden

Bakgrund:
Vi behöver omställning till ett hållbart samhälle eftersom
• Konkurrensen om marken för
energiproduktion och infrastruktur ger
minskande arealer för matproduktion
• Det finns ett ökat självförsörjningsbehov i
Sverige
• Den biologiska mångfalden minskar och vi
behöver hejda den utvecklingen
• Vi tär på många naturresurser och rubbar
jordens klimat

Syfte:
Att sprida information om vår verksamhet och rekrytera yngre medlemmar som kan deltaga i våra aktiviteter och projekt framöver.

Metoder och genomförande:

  • Fungera som handledare och kontaktpersoner för elever som gör ett examensarbete med koppling till hållbarhet
  • Föreläsa om olika aspekter på hållbarhet
  • Deltaga i exkursioner och studiebesök

Tidplan:
Vt17/ht18

Kontakt:
r.brunnberg@hotmail.com