Trafik- och miljökursen har haft en inriktning mot att utbilda studenterna i frågor kring trafik och miljö. Som en avslutande del i kursen har de i uppsatser redovisat sin syn på Sigtuna kommuns bostads- och trafikplanering. Eleverna har bland annat jobbat med frågor kring en direktbusslinje mellan Sigtuna och Stockholm, Märsta station, cykeltrafik, beteendefrågor och kommunens förslag till ett nytt bostadsområde vid Märsta Port. Kommunledningen liksom kommunens kollektivtrafikgrupp har hjälpt till att ta fram underlag till projektarbetet. 

Viktiga frågor
Eleverna tycker att kommunens antagna trafikstrategi anger goda visioner för trafikplaneringen. Det finns dock brister när det gäller implementeringen in i verkligheten. Den saknar förslag till uppföljning, uppdelning i ansvarsområden och bör ges en bättre koppling till verksamhetsplanen. Förslag till en direktbusslinje mellan Sigtuna och Stockholm väckte stort intresse bland seminariedeltagarna. En komplettering till pendeltågstrafiken är ett önskemål från kommuninvånarna. 


Foto: Rolf Brunnberg
Detaljplaneförslaget för Märsta Port ogillades. Studenterna tyckte att kommunen tillämpat en otidsenlig planering med 60-talsinriktning. Kopplingen till Tingvallaområdet saknas helt. Förslaget benämndes som ”Märsta Port - bilsamhällets sista andetag”.

Du kan läsa hela rapporten under webben www.ink.su.se