Seminarium den 23 oktober 2010
Inbjudan
 1. Marknaden och politiken har misslyckats att skapa ett uthålligt
  samhälle! Kan ett starkt civilsamhälle klara det? Ett helhetsgrepp med utbildning
  av alla till "trädgårdsmästare för trädgården Jorden"

  Gunnar Rundgren, konsult (tidigare ekologisk bonde), författare till boken ”Trädgården
  Jorden”, grundare av KRAV, ledamot KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin)

 2. "Matparken" i Gottsunda/Uppsala och "Grogruppen Växtnära" i Sigtuna kommun, två hoppingivande processer för lokala framtida matförsörjning- visioner, åtgärder och erfarenheter.
  Grogruppen Växtnära
  Matparkens hemsida
  Marina Queiroz, landskapsarkitekt och grundare av Matparken, Carina Hedin, Svenska kyrkan i Valsta.
  Om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion (15 Mb)

 3. Ruralisering (= integration av matförsörjning/odling, boende och kretslopp) - En möjlig väg för livsmedelsförsörjning utan tillgång till billig olja?
  Folke Günther. Fil.mag., biolog och jordbrukare, Fil.lic. Systemekologi vid Stockholms
  Universitet., internationell forskare och föreläsare om "biochar"

 4. Produktion och konsumtion av livsmedel med fossila bränslen och anrikning av gifter (t.ex. via slamspridning).Vad kan och bör vi göra för att bli hälsosammare och uthålliga?
  -Gunnar Lindgren .Civ.Ing. och Miljödebattör

 5. Lokal Försörjning - Hur ser de faktiska (fysiska) förutsättngarna ut? Vad har vi att bygga på? Nödvändiga steg.
  Bengt Bodin, Agr.Dr SLU, numera fri att "säga som det är"

 6. Frågestund

<<Tillbaka