Biologisk mångfald och ekologi

Se också Goda exempel: ekosystemhälsa samt Livets väv, ett Omstallning Sigtuna seminarium med dokumentation.

Mångfaldens betydelse i ekosystemet:

Mångfalden stärker ekosystemets överlevnads- och anpassningsförmåga (resiliens). Mångfalden gör ekosystemet mer effektiv och produktiv.

Mångfalden i jordbruk:

Mångfald i stadsmiljö:

  • Expo Line Landscaping Lunacy , Huffington Post, 4/6/2012.  Inhemska växter längs en ny pendeltågslinje i Los Angeles ökar bl a värdet av mångfaldens ekosystemtjänster.

Hot mot mångfalden:

Vattensystem:

  • Watersheds: A Practical Handbook for Healthy Water, Gregor Beck, 1999. Lär ut ekologi och miljövård genom vattnets livsviktig funktion för allt liv. Pedagogisk.
  • Water: a natural history, Alice B. Outwater,1996. En pedagogisk och poetisk historisk berättelse om människans tämjande av vattnet i USA från de tidigaste Europérnas ankomst till modern tid. En av de allra bästa miljöhistorierna som hjälper oss förstå hur ekosystemet fungerar som en helhet och hur varje mänsklig ingrepp har gradvis försämrat systemets fungerande genom åren. Beskriver hur nyckelarter såsom bison och bäver tillsammans formade ett starkt ekosystem.

Binas överlevnad och välmående:

Fåglarnas överlevnad och välmående: