brännpunktsartikel i Svenska dagbladet 2014-11-16 av

Ekologisk odling – vägen till svält,
är rubriken på  brännpunktsartikel i Svenska dagbladet 2014-11-16 av
HOLGER KIRCHMANN professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU), LARS BERGSTRÖM professor i vattenvårdslära vid SLU, THOMAS KÄTTERER professor i systemekologi vid SLU och RUNE ANDERSSON före detta programchef vid SLU.

Vad menar författarna månne med orden ekologi och ekologisk? Det har de inte definierat, men rimligen betyder ordet ekologi kunskap om livsmiljön och dess sätt att fungera och ordet ekologisk betyder rimligen att den fysiska och kemiska sammansättning av livsmiljön och dess egenskaper, som vi och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens, varaktigt upprätthålls.

Mot den bakgrunden ter sig författarnas användning av ordet ekologisk som urvattnat politiskt floskelmakeri och det som författarna kallar ”konventionellt jordbruk” ter sig som jordbruk, som dopats med bl a  konstgödsel och bekämpningsmedel och detta förändrar livsmiljöns fysiska och kemiska sammansättning och egenskaper till andra, än dem vi och våra medvarelser är anpassade till och beroende av för vår existens.

Problemet som jordbruket och samhället som helhet står inför och som snarast måste lösas består i att livsmiljöns fysiska och kemiska sammansättning och egenskaper varaktigt måste stämma med vad vi och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens. Hur skall vi annars överleva långsiktigt? För sådan långsiktig överlevnad duger det konventionella, d v s det dopade, jordbruket lika lite som ett till namnet men icke till gagnet ekologiskt jordbruk. Grundfelet med såväl det dopade som det ”ekologiska” jordbruket är att det ändrar livsmiljöns fysiska och kemiska sammansättning och egenskaper till andra, än dem som vi och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och hotar därför vår existens.

Staffan Delin