Karta – Ekologiskt och närodlat i Sigtuna kommun


Stort utbud:restaurant (1)coffee (2) Mindre utbud:restaurantcoffee (1)   Butiker:conveniencestore
Ekologiskt närproduceratfarm2cow-export Närproduceratfarm local cow-local 


Restauranger och kaféer enligt rapport av Monika Marcolin Ekomatcentrum, januari 2015.
Rapport i pdf.

BONDENS MAT I UPPLAND
Gårdsnära
Gårdsbutiker