Film och samtal

I samarbete med Sigtunastiftelsen och Naturskyddsföreningen visar vi angelägna miljöfilmer följt av diskussion. Sigtunastiftelsens bibliotek. Fri entré, föranmäl dig gärna, drop-in i mån av plats. Tidigare visade filmer finns för utlåning på biblioteket.

Denna sida visar bara ett utval av filmkvällarna som hållits på Sigtunastiftelsen. För aktuellt program, se Kalendarium. För andra intressanta miljöfilmer, se Filmer.

Renewal

Onsdag  27 februari 2013 kl 19-21.15

Visas en ny amerikansk miljöfilm – Renewal – som för första gången beskriver kristna / interreligiösa gruppers växande miljöengagemang i USA, och som fått fin kritik, bl.a. av Bill McKibben och ekoteologi-pionjären Thomas Berry. Läs mer om filmen och projektet: http://www.renewalproject.net

”The religious environmental movement is potentially key to dealing with the greatest problem humans have ever faced, and it has never been captured with more breadth and force than in Renewal. I hope this movie is screened in church basements and synagogue social halls across the country, and that it moves many more people of faith off the fence and into action.”—Bill McKibben

Sea the Truth

Onsdag 17 april kl 2013 19-21

Den uppmärksammade miljödokumentären Sea the Truth (2011) handlar om situationen i vårt största ekosystem som täcker 2/3 av planetens yta – havet. Den industriella fiskeindustrin riskerar enligt vissa bedömare att med nuvarande utarmande metoder och nivå, att tömma haven på 40 år. I filmen guidas vi av Marienne Thieme, som med hjälp av två unga marinbiologer söker vetenskaplig information om den ekologiska situationen i våra hav. Undervattensfotografen Dos Winkel visar på det marina livets skönhet i Newfoundland, Bonaire och Azorerna och samtidigt det hot under vilket det lever. Vetenskapliga experter menar i filmen att de uthålliga fiskeri-projekt som finns idag inte kan kallas uthålliga. Efter visningen blir det ett samtal som tar upp de existentiella frågor filmen väcker och hur man kan handla lokalt. Inledare ochsamtalsledare meddelas senare.

In Transition 2.0

Onsdag 14 november 2012 kl 19.00 – 21.00.

Miljöfilmen Transition 2.0 är en inspirerande dokumentation av Transition Town- eller Omställningsrörelsen. Transition Town är ett internationellt gräsrotsnätverk i civilsamhället, vars syfte är att genom ökad miljömedvetenhet, praktiska lösningar och samverkan utveckla motståndskraftiga (resilient) lokalsamhällen som respons på ”peak-oil” och klimatförändringar, men även ekonomisk instabilitet. Sedan starten i Totnes, England 2005, har rörelsen spridits över hela världen. Filmen innehåller berättelser från vanliga människor i olika delar av världen som gör inspirerande saker för miljön. Lösningarna varierar men fokus ligger på ökad lokal matförsörjning, lokal återvinning/återbruk, lokala ekonomier, och viktig är idén att utvecklingen av motståndskraftiga lokalsamhällen kan vara mycket mer tillfredsställande än den nuvarande situationen. En central aspekt av rörelsen är att en yttre omställning måste motsvaras av en inre. Filmen är en berättelse om lösningar, kreativitet, optimism och hopp som svar på osäkra tider. Samtalsledare: Jan Forsmark, Omställning Sverige.

Mother: Caring for 7 Billion

Onsdag 3 oktober 2012 kl 19.00 – 21.00.

I den prisvinnande miljöfilmen Mother : Caring for 7 Billion, tydliggörs en av de viktigaste, men ofta förbisedda, miljöfrågorna: relationen mellan jordens ökade befolkningsmängd och de akuta miljömässiga och sociala problemen. Sedan 1960-talet har världens befolkning nära fördubblats och är nu över 7 miljarder. Befolkningsökningen lägger en börda utan tidigare motstycke på planetens livsuppehållande system. Genom stark visuell gestaltning och kommentarer från världsledande experter, tar filmen upp befolkningsökningens globala miljökonsekvenser historiskt och idag. Den andra halvan följer Beth, mamma och medborgarrätts-anhängare från USA, som i Afrika får möta en ung etiopisk mamma, Zinet, och andra afrikanska kvinnor som brutit sig loss från gamla kulturella barriärer. De visar på att den primära lösningen på befolknings- och fattigdomsfrågan är att höja statusen på världens kvinnor genom utbildning och egenmakt. Avslutningsvis följer en bred diskussion kring befolkningsfrågan, miljökrisen och vad vi kan göra lokalt. Samtalsledare: Agneta Liljestam, global samordning, Naturskyddföreningens rikskansli.

A Farm for The Future

Onsdag 28 Mars 2012 kl 19-21
Viktig och hoppfull dokumentär om framtidens uthålliga jordbruk. På ett personligt, pedagogiskt och enkelt sätt visar filmen på problemen med dagens livsmedelsförsörjning. Men samtidigt presenteras här pågående projekt för ett ekologiskt, uthålligt jordbruk. Vackra bilder varvas med intervjuer. Efter filmen diskuterar vid tillsammans med samtalsledare vad vi kan göra lokalt. Länk till en sida med referat av kvällen och lite bilder

”Wildlife film maker Rebecca Hosking investigates how to transform her family’s farm in Devon into a low energy farm for the future, and discovers that nature holds the key.With her father close to retirement, Rebecca returns to her family’s wildlife-friendly farm in Devon, to become the next generation to farm the land. But last year’s high fuel prices were a wake-up call for Rebecca. Realising that all food production in the UK is completely dependent on abundant cheap fossil fuel, particularly oil, she sets out to discover just how secure this oil supply is. Alarmed by the answers, she explores ways of farming without using fossil fuel. With the help of pioneering farmers and growers, Rebecca learns that it is actually nature that holds the key to farming in a low-energy future.” (Topdocumentaryfilms.com)
Samtalsledare: Mats Olsson, prof i markvetenskap och Kristina Belfrage, agronom, verksamma vid den ekologiska forskningsgården Ekeby. Filmen är på engelska.

No Impact Man

18 april 2012 kl 19-21
Den uppmärksammade miljödokumentären No Impact Man (2009), regisserad av Laura Gabbert och Justin Schein, skildar på ett underhållande och nära sätt hur en amerikansk medelklassfamilj tillsammans kämpar med en radikal livsstilsförändring mitt på  Manhattan, New York. Författaren Colin Beavan och hans familj, bestämer sig i november 2006 för att sluta prata miljö och istället börja agera genom att överge sin högkonsumerande livsstil och under ett års tid försöka reducera sitt miljö-avtryck så mycket som möjligt. Han stänger av elektriciteten, slutar skapa avfall, titta på TV, ta taxi och köpa snabbmat och blir en gående, cyklande, komposterande, trähuggande, lokalproducerad mat-ätande medborgare. Med sig i miljöprojektet tar han sin espresso-älskande, inrednings-passionerade och TV-beroende fru Michelle Conlin, 2-åriga dottern samt familjens hund. Projektet, som förutom den miljövänligt producerade filmen även inkluderar en bok och en blog, blev en nationell medie-sensation i USA och Colin Beavan har blivit en inflytelserik röst inom miljövänlig livsstil och hälsa. Filmen har bl.a. blivit nominerad till prestigefyllda Sundance Film Festival.Efter visningen blir det ett samtal som tar upp de existentiella frågor filmen väcker och hur man kan handla lokalt. Samtalet inleds av en speciellt inbjuden samtalsledare. Kvällens miljösamtal fokuserar på boende, livsstil och konsumtion. OBS! Filmen textad på engelska. Samtalsledare: Staffan Lindberg, författare, musiker och välkänd ”koldioxidbantare”.
Länk till trailer

Fin draghjälp av lokaltidningen Sigtunabygden!

Meat the Truth

29/2/2012 kl 19-21
Meat the Truth (2008) är en högprofilerad miljödokumentär som lyfter fram ett miljöproblem som tidigare förbisetts av tidigare framgångsrika miljöfilmer. Den intensiva köttindustrin är den enskilt största källan till växtgasutsläppen (18%) – större än t.ex. de sammanlagda transporterna. Filmen beskriver och förklarar de miljöproblem den intensiva köttindustrin medför, hur köttproduktionen ökar i takt med ökat välstånd, bl.a. i Kina, och hur köttindustrin sprider en positiv bild kring denna obekväma problematik – som bl.a. Al Gore inte tog upp i sin film En obekväm sanning. Efter visningen blir det ett samtal som tar upp de existentiella frågor filmen väcker och hur man kan handla lokalt. Samtalsledare: Toivo Jukkula, Djurens rätt.

The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil

16/11/2011 Sigtunastiftelsens bibliotek kl 19
Den prisvinnande amerikanska miljöfilmen The Power of Community tar upp frågan om Peak Oil och hur man på lokal nivå positivt kan hantera konsekvenserna. Peak Oil är en term för tiden då världens oljeproduktion når sin historiska toppnivå, för att sedan minska och oljepriserna öka. Många bedömare menar att det sker ca 2010-20, andra – oljeindustrin och många regeringar – ca 2030. Vilka blir konsekvenserna av minskad oljetillgång och hur ska omställningen till ett klimatneutralt samhälle ske? I filmen ges en kort historik om Peak Oil och sedan visas som praktiskt exempel hur Cuba fr.o.m. början av 1990-talet ställde om sitt jordbruk, mat- och energiförsörjning efter en kraftig minskning av olje- och matimporten i samband med Sovjetunionens fall. Filmen skildrar hur man gemensamt gick samman och ställde om från ett mekaniserat industrijordbruk till ett ekologiskt, lokalt och urbant jordbruk.

Oceans

5/10/2011 Oktober Sigtunastiftelsens bibliotek kl 19
Den uppmärksammade miljöfilmen Oceans premiärvisades på Earth Day 2010 över hela USA och är regisserad av den tvåfaldigt Oscarsnominerade regissören Jacques Perrin. Filmen är den mest ambitiösa och påkostade havsdokumentären som gjorts. Under sex år genomfördes expeditioner på 50 olika platser i världen – alla under havsytan – med en teknik som kommit havets invånare närmare än någonsin. Oceanerna – den okända värld som rymmer så mycket liv visas här upp i sin storslagna skönhet och rikedom, sin hårdhet och kraft. Filmen berättar om haven ur ett större perspektiv, hur människan påverkar havsmiljön och värdet av att respektera och bevara dess fantastiska rikedom.
www.oceans-lefilm.com
. Efter visningen bli det ett samtal som tar upp de existentiella frågor filmen väcker och hur man kan handla lokalt.

 

Kommentera