Filmer

Här presenteras sevärda filmer med miljö/natur/omställning/lösningar som tema. Flera filmer samt kortare videoinslag finns ämnesvis i Studieresurser.

Innehåll:

Framtidsbilder och goda exempel

Lessons of the Loess Plateau (film 52 min), John Liu, 2012. Inspirerande exempel från Kina. Hope in a Changing Climate (film 29 min) om Kina, Rwanda, Etiopien. Green Gold (48 min) John Liu förklara hur jordens ekosystem kan återställas och samtidigt ge jobb och mat för miljoner. Kurs Endangered Ecosystems med film av John Lius.

Imorgon, 2016.Fransk miljödokumentär av Mélanie Laurent och Cyril Dion. Experterna är eniga: Om vi ska kunna rädda vår planet måste vi börja nu. Istället för att visa på det akuta läget i raden av dystopiska miljöfilmer, berättar denna film istället om alla människor inom det civila samhället som redan gör något för att vända utvecklingen. Vi får möta människor och organisationer från tio olika länder och tre kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet! Recension Metro. Recension P1.

The Power of Community, film (53 minuter) om Kubas omställning när Sovjet bröt samman och Kuba hade inga pengar att köpa olja för. Landet svalt, men människorna kom igång och kreativiteten spirade. Recension. Youtube version.

UR Samtiden. UR Samtiden har många bra program om miljö och omställning.

Naturopolis. Naturopolis (2013) undersöker hur städer idag strävar mot ökad hållbarhet bl a genom att integrera matproduktion samt naturens växter och djur i själva stadsbilden. Exempel från New York, Rio de Janeiro, Tokyo och Paris.

The Nature of Cities (2010) handlar om den hållbara och livskraftiga staden. Sedan 2009 bor mer än 50% av världens befolkning i städer och 2050 beräknas det vara 70%, vilket får fundamentala konsekvenser för våra städer, naturens plats och hur vi lever i dem. The Nature of Cities undersöker ett antal framtidsprojekt i amerikanska och europeiska städer, i syfte att öka förståelsen inte bara för att skapa hållbara städer, utan även för att skapa livskraftiga och regenerativa städer och sätt att leva med naturen i staden (biophilic cities). Se online. Recension1. Recension2.

The Economics of Happiness, film (67 min), Helena Norberg-Hodge, 2011. Den flerfaldigt prisade dokumentärfilmen handlar om nya lokala ekonomier och tillväxtmodeller, som växer fram över världen som svar på ekonomiska kriser och miljökriser. Filmen visar på inspirerande exempel samt röster från sex världsdelar som visar på och argumenterar för nya lokala ekonomier och nya allianser över religiösa, etniska, ekonomiska gränser i det lokala civilsamhället. Recension. Recension 2. Recension 3.

Solar Town USA, film (54 min) Brian Kosisky, 2009. Soldiers Grove, USA och andra orter bygger om för att klara sig själva, sänka energianvändningen och bli uthållig. Recension Oprah Winfrey.com. Soldiers Grove, Wisconsin, USA (bild/text).

For the Next 7 Generations, (film, 85 min) Carole Hart, 2009. Tretton mormor/farmor från olika delar av världen kom tillsammans med en vision att hjälpa ställa om mänskligheten i en naturvänlig, uthållig riktning. Grandmothers Council.org.

Edible City: Grow the Revolution (71 min, 2012). Fångar på ett inspirerande, roligt och hoppfullt sätt pionjärandan i den framväxande lokala stadsodlingsrörelsen i  världen.

Bondens tid på jorden (film ca 60 min) Gripande, vacker dokumentär om bonden Styrbjörn Ejneby och det hotade gamla odlingslandskapet rikt på biologisk mångfald och livskvalitet. Ovärderlig kunskap och skönhet som vi är på väg att förlora i vår iver att modernisera och automatisera. Andra filmer av Peter Gerdehag bl a Hästmannen och Kokvinnorna.

Hästmannen-sista striden. (ca 100 min), 2014. Dokumentär om Stig-Anders i Råskog i Småland som lever på ett enkelt och för oss ålderdomligt sätt med sina tre kära arbetshästar som drar hans plog, timmer osv. Dock menar en inspektör hos länsstyrelsen att han inte sköter sina hästar korrekt och vill ta dem ifrån honom. Recension DN.

A Farm for the Future.  Rebecca Hosking  berättar hur hon ställer om sitt jordbruk till en ekologisk gård med höga biologiska såväl som mänskliga värden.

Wendell Berry, amerikansk bonfe/naturpoet, intervjuas av Bill Moyers 2013 (39 min). Om att leva och bruka jorden så att man är nöjd när man en dag överlämnar den till barnen. Berry: ”There is no justification for the permanent destruction of the world.” The Fifty Year Farm Bill, Wendell Berrys förslag till uthållig jordbrukpolitik. Berrys poesi.

Ekonomi, näringsliv, politik

Before the Flood, Leonardo DiCaprio, 2016. Dokumentär , klimatförändring, vad göra.

Svante och klimatförändringen (4 min). Tecknad film www.radikaliseraklimatpolitiken.nu, 2013.

Growthbusters (90 min/54 min), 2011. Tillväxtmålet för oss längre och längre bort från hållbarhet och välstånd. Growthbusters tar upp tillväxtens två huvuddrivkrafter: överkonsumtion och överbefolkning. Det är få som är villig att ta upp överbefolkning, det har varit icke-politisk-korrekt i många år (undantag är Lars A Boisen och Karl-Erik Norrmans  bok Färre människor på jorden). Dave Gardner gör det på ett bra sätt. Han belyser tillväxtens problematik mycket väl genom intervjuar med experter. Filmen ger inga patentlösningar men antyder att vi finner vår frid och fröjd i mänskliga relationer, vilket vi idag saknar tid för. Vi behöver knappt hälften av prylarna som vi jobbar och stressar för att köpa, och därför borde kunna jobba halvtid och på så vis öka vår egen välfärd samt även andras välfärd genom att dela på jobben. Win-win för de flesta, men de flesta tror sig förlora på minskad tillväxt, en brist som filmen vill råda bot på! Intervju med regissören Dave Gardner. Recension 1 (se även kommentarer). Recension 2. Recension 3.

The Limits to Growth (Tillväxtens gränser, svensk text, 54 min), 2014. Intervju med forskare som byggt modellen och författat den viktiga rapporten 1972. Hur de idag ser på världen och prognosen för en vändning i hållbar riktning. Med bl a Dennis Meadows, Donella Meadows, Jörgen Randers.

There’s No Tomorrow (34 min). Tecknad film. Industrisamhällets beroende på fossilenergi som sinar med världens ekonomiska tillväxt. Fossilenergi kan knappast ersättas och vi kan därför förvänta en stor förändring i vårt sätt att leva i en inte allt för avlägsen framtid.

Godheten (79 min), Stefan Jarl, 2013. Stefan Jarl skildrar  i ’Godheten’ vårt penningstyrda samhälle där människan och livets värden marginaliseras. ’Godheten’ får oss att se det vi förlorar. Om vår tids förlust av det gemensamma, vad som har hänt med ekonomin i Sverige de senaste årtiondena och vilka sociala och miljömässiga konsekvenser det får.  Artikel SvD 7/3/2014. Filmen på Youtube.

Inequality for all, film (90 min) 2013. Om ojämlikhet och hur vi kan ändra ekonomins spelregler så att alla får det bra. Diskussionsunderlag (pdf). Recension. Intervju med Bill Moyers.

Winner takes all politics, 2012 amerikanska journalisten Bill Moyers intervju 55 min med bl a Occupy Wall Street deltagare och författarna till boken Winner Takes All Politics om en politisk omdaning i USA 1970-nutid som låter de rika bli rikare på meddelklassens bekostnad, en politik som bl a skapat skuldkriserna i USA och världen.

Beyond the line (film 55 min). Riktad mot näringsliv och beslutsfattare, baserad på interjuver med företagsledare, visar vägen till mer hållbar verksamhet. Workshop.

The Corporation, film (144 min) 2006.  Kritik av stora aktiebolagen som får vad dem vill genom att lobba och manipulera.

Inside Job, film (100min) av Charles Ferguson, 2010. SvT, Wikepedia länkar. Om finanskrisen 2008 och korruptionen som gjorde kollapsen möjlig.

Who Killed the Electric Car, dokumentärfilm, 2000. Spännande historien om hur amerikanska bilföretaget GM först utvecklade en mycket bra elbil år 2000 för att möta nya myndighetskrav men sedan stängda utvecklingsavdelningen och förstörda alla exemplar efter de genom lobbying lyckats få bort kraven.

Planned obsolescence (Pyramids of Waste, The Lightbulb Conspiracy), 52 min. Många produkter är byggd för en kort livslängd för att kunna sälja flera. Textat på norska.

Bananas. 90 min om rättegång mot Dole Food Co. som använt gifter vilka sägs bl a ha gjort manliga arbetarna impotenta.

The Milagro Beanfield War, 1988. Regissör Robert Redford. En lokal befolkning i en fattig mexikansk-amerikansk by kämpar mot en korrupt byggföretag som vill ta deras mark till hotel- och golfanläggningar. Recension NY Times.

Erin Brockovich, 2000. Julia Roberts spelar en ensamstående, arbetslös mor som börjar arbete som arkivist på en advokatbyrå. Hon tar sig an ett fall av industriell förgiftning och släpper den inte förrän hon vinner genom hårt arbete, intelligens och list. Baserad på en riktig historia i Kalifornien. SFINewsweek. Miljöaktivisten Erin Brockovich i verkligheten.

Civilisationens kris. Nafeez Mosaddeq Ahmed, (77 min). Föreläsningsdokumentär med helhetsanalys som beskriver sambanden mellan klimatkrisen, oljetoppen, industrialiserad matproduktion, finanskrisen, krig mot terrorism och militarism. Recension av boken.

The Age of Stupid, film (90 min) med intervjuer från runt världen som visar hur människor lever och tänker kring klimatförändring, framförallt hur våra drömmar om att leva som rika leder till kommande katostrofer.

Nous resterons sur terre (Here to Stay), 2009. En film med intervjuer med ledande tänkare (James Lovelock, Wangari Maathai, Edgar Morin) om det ohållbara i modern ekonomi, kultur och liv.

Matproduktion

End of the Line, Charles Clover, film (75 min). Mycket bra dokumentär om utfiskning som visar upp problemen från alla aktörer: politiker, fiskare, småfiskare i V. Afrika, m fl. Visar att odlad fisk är ingen lösning då det kräver flera kg insatser per kg producerad fisk. Visar en enkel lösning: ät små fisk (strömming, sardeller, m fl), som det finns gott om! Saklig, lågmäld och bra.

Salmon Confidential, film (69 min) 2013, Odlad lax är ej hållbar (kräver mat till laxen) och värre, för vidare viralsjukdomar som kan slå ut lax överallt. Myndigheterna döljer sanningen för att skydda odlingsindustrin i Kanada.

Sea the Truth film (58 min) om utfiskning och försvinnandet av arter.

Meat the Truth film (77 min). Köttproduktionens stor roll i klimatförändring, 18% av alla växthusgasutsläppen – större än t.ex. de sammanlagda transporterna. Miljöproblem från den intensiva köttindustrin, ökad produktion i takt med ökat välstånd, mm.

Just Eat It film om maten som slängs i onödan och vad vi kan gör åt detta. TheArtsGuild. Matinee. Digital Journal.

Food, Inc, film (93 min) kritik av matindustrin i America.

Our Daily Bread (92 min, ingen röst). Matproduktion i Europa, en stark dokumentär om den moderna livsmedelsproduktionen. Ett talande bildspråk tar oss genom ett Europa där djur och natur reducerats till produkter enligt löpande band principen. En kylig, giftig och fasansafull miljö för djuren och arbetarna. Ett högt pris för den billiga maten.

Last Call at the Oasis, 2011 (139 min). Dokumentär om vattenbrist i världen. Hemsida.

Taste the Waste, film 2011. 50% av den odlade maten slängs bort i alla led från skörd till konsumenten hemma.

Energi

Gasland, 2010. Film om hur ny kontroversiell borrteknik för naturgas (hydraulic fracturing eller ”fracking”) förorenar vattnet och därmed hälsan i många områden runt USA. Intervju med regissören. Artikel om ”fracking” i delstaten New York.

Naturen, ekosystem

Nature is speaking. Samling 2-3 min naturfilmer med röster av kända skådespelare med budskapet ”Naturen behöver inte människor, människor behöver naturen”.

What Plants Talk About (video 52 min) 2013, forskare visar nya rön om ekosystem där växter hjälper varandra, kommunicerar via kemikalier i luften, i rötterna mm. Douglas gran bildar nätverk med rötter och ger näring till små grannträd.

Inte bara honung (More than Honey), film (90 min) av Markus Imhoof, 2013, om bina. Recension. Bikunskap.

De dansande andarnas skog, film (90 min) av Linda Västrik, 2013. Om ett pygméfolk i Afrika, hur de lever, jagar, grälar, föder, känner och tänker. Recension SvD. Recension Svt.

Journey of the Universe (56 min, 2011). En hänförande resa från universums födelse till den osynliga mänskliga genens forskningsfront – från makrokosmos till mikrokosmos. Visar ett universum som utvecklas hela tiden och inspirerar till en ny relation till Jorden.

Green – den sista orangutangen. En stark filmupplevelse om orangutangen Green, ett av alla djur som förlorat sitt hem genom skövlingen av Borneos regnskogar. Regnskogens skönhet hotas av den ekonomiska tillväxten och skogsskövlingen. www.greenthefilm.com

Home. En häpnadsväckande vacker film om jorden, vårt hem. Om planetenss fantastisk utveckling, om hur allting hänger samman, livets väv. Och om nutidens skrämmande och snabba förstörelse av livets ekosystem.

Naturens hämnd (76 min), 1983. En gripande och tankeväckande dokumentär om vad vi gör med vår natur och vilka konsekvenser det för med sig. En klassisk film av Stefan Jarl.

Vårt grisiga hav (58 min). Dokumentär om förorening i Östersjön av Folke Rydén och Mattias Klum.

Oceans, 2010. Den mest ambitiösa och påkostade havsdokumentär som gjorts. Regisserad av den tvåfaldigt Oscarsnominerade regissören JacquesPerrin.

Hälsa

Fed Up, 2014. Läkare/forskare m fl förklarar hur fetmaepidemin i USA och världen berör på sockret som läggs till en stor del av vår mat. Filmen anklagar socker- och matindustrin för att förstöra hälsan för miljarder människor.  Recension Guardian. Recension NY Times.

Underkastelsen (90 min), Stefan Jarl, 2010. Forskare berättar om de hundratals syntetiska kemikalier vi alla idag bär i vårt blod och som påverkar vår hälsa och livskvalité. Recension DN. Aftonbladet. Youtube (del 2).

Övriga filmer

I Am. (80 min), 2011. Poses two practical and provocative questions: what’s wrong with our world, and what can we do to make it better?  Tom Shadyac, a Hollywood comedy director steps in front of the camera to recount what happened to him after a cycling accident. He emerged with a new sense of purpose, determined to share his own awakening to his prior life of excess and greed, and to investigate how he as an individual, and we as a race, could improve the way we live and walk in the world.

Mother: Caring for 7 Billion, 2011. The film breaks a 40-year taboo by bringing to light an issue that silently fuels our largest environmental, humanitarian and social crises – population growth.

No Impact Man (2009). Colin Beavan med familjen i New York bestämmer sig 2006 för att sluta prata miljö och istället börja agera genom att överge sin högkonsumerande livsstil och under ett års tid försöka reducera sitt miljö-avtryck så mycket som möjligt. Han stänger av elektriciteten, slutar skapa avfall, titta på TV, ta taxi och köpa snabbmat och blir en gående, cyklande, komposterande, trähuggande, lokalproducerad-matätande medborgare.

Eleventh hour, film (95 minuter) med intervjuar om människans negativ påverkan på planeten.

Environmental Film Festival 2016. Recensioner av årets bästa filmer. Science Magazine.

Filmsajter mm

Kommentera