Goda exempel: folkhälsa

Goda exempel på planer och åtgärder som främjar hälsan, ett av samhällets och FNs hållbara utvecklingsmål. Se även andra ämnen under menyn Goda exempel bl a  Goda exempel: lokaldemokrati.

Bakgrund och översikt:

Hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan är kanske den viktigaste, grundläggande delen i begreppet social hållbarhet.

Forskning:

Statlig och överstatlig verksamhet:

Kommunal verksamhet:

Företag, föreningar, industri:

Hushåll, individer:

Se också: