Folkmängd

Se också Planetens gränser, tidningsartiklar: befolkning.

Bakgrund och översikt:

Världens (och alla länders) folkmängd har ökat och medfört förstörelse av naturresurser  som såväl vi som andra arter lever av. Folkhälsan,  välfärden och ekosystemhälsa  förbättras med ökade per capita resurser såsom mark, vatten, fisk och skog.

Internationellt:

Sverige: