Fråga till partierna ”Hållbar upphandling”

Bakgrund: En stor mängd mat serveras i kommunens regi. Den produceras i stor utsträckning med kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, transporteras långa sträckor och prepareras med diverse medel för en ökad lagringsbarhet. Sigtuna kommun kan servera mer hållbart producerad mat, med minsta möjliga påverkan på miljö, klimat och människor. Det innebär bl.a. ekologiskt, etisk produktion för människor och djur, mer vegetabilier och kortare transportsträckor. Idag finns sex kommuner i Sverige med målet att all mat som serveras av dessa ska vara ekologiskt producerad inom en snar framtid.

Fråga: Kommer ert parti att verka för att maten som serveras i Sigtuna kommun ska vara 100 % ekologisk och så mycket som möjligt närproducerad inom en snar framtid?

Svar:
Från C, KD, M, SFS:
Vi är positiva till en ökande andel ekologiskt producerade livsmedel och har deltagit i beslutet att anta kommunens riktlinjer för upphandling och inköp där det anges att hänsyn ska tas till ekologiska alternativ och djurskydd vid livsmedelsupphandlingar. Enl. gällande lagstiftning är det inte möjligt att ställa krav på var geografiskt upphandlade varor är producerade.

Från FP:
Att begära att 100% av den kommunala maten ska vara ekologiskt odlad är en alldeles för stark förenkling, vilken kräver problematisering.

Ekonomin är självskriven, ju högre andel ekologiska råvaror desto högre ekonomiskt marginaltillskott behövs, och skattebetalarnas pengar behövs för många ändamål. En mycket hög andel ekologisk mat begränsar dessutom urvalet på ett sätt som inte bara minskar möjligheterna till variation utan kan ha nackdelar som ökad användning av klimatbelastande råvaror. Inte heller är begreppet ekologisk odling nödvändigt synonymt med långsiktigt hållbart jordbruk, den är i grunden alldeles för traditionell för det. Och för närodlat gäller att det inte med nödvändighet går åt mindre energi och att miljöbelastningen minskar när mat produceras nära, det beror bland annat på fraktsätt och växters värmebehov.

Istället bör matinköpen behandlas med stor kunskap. Av kvalitetsskäl ska vi prioritera närodlad och giftfritt odlad mat. Av både ekologiska skäl och i solidaritet med utsatta människor bör vissa råvaror dessutom vara fairtrade-klassade. Dit hör exempelvis bananer och choklad. Ifråga om råvaror som håller mycket hög klass men där bönder typiskt inte anser sig att ha råd med KRAV-certifiering riskerar vi att betala för någonting som inte finns.

Så svaret är att vi behöver använda oss av kunniga inköpare och beställare som agerar efter riktlinjer vi politiker sätter upp.

Från MP:
Ja! Miljöpartiet vill att maten i kommunal verksamhet ska vara 100% ekologisk och helst också närproducerad!

Från S:
Kommunens målmedvetna arbete med frågan har gett resultat, genom exempelvis de hårda djuretiska krav vi ställer vid upphandling av mat, något som till exempel inneburit att vi av Svenska Djurskyddsföreningen utsetts till ”Årets Djurvän” som första kommunen någonsin, och genom den ökande andelen ekologisk mat i kommunens skolor och boenden. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill fortsätta att successivt öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens skolor, äldreboenden och så vidare. På sikt vill vi att maten skall vara helt ekologisk, samt att så mycket som möjligt är närproducerat.

Från V:
Ja!