Framtidsfrågan om demokrati

Frågan: Vår demokratiska styrmodell, hur kan den förtydligas, utvecklas och spridas för att underlätta  omställningen till ett hållbarhet/ uthållighet samhälle?

För information:

Informationsunderlag:

 • affisch, infoblad, pp-presentation, hemsida’

 

Bakgrund-/arbetsmaterial:

Framtidskafé och framtidscirkel:

 • inbjudan till framtidskafé nr 1 (april 2012)
 • utskick av underlag inför kafé nr 1
 • diskussionspunkter för framtidskafé nr 1
 • minnesanteckningar från kaféet
 • debattartikel i Sigtunabygden
 • krönika i Sigtunabygden
 • inbjudan till framtidskafé nr 2 och framtidscirkelcirkel (okt 2012)

 

Tänkbara svar med åtgärder:

 1. Erbjuda medborgarna möjlighet till kunskap, insikt och medverkan/delaktighet genom att kommunledningen aktivt verkar för ”obligatorisk” medborgarutbildning av alla till planetskötare
 2. Som ett viktigt inslag i medborgarutbildningen presentera och diskutera framtidsfrågan med framtidskafé och ev. efterföljande framtidscirkel.
 3. Med face book presentera framtidsfrågan med inbjudan till diskussion
 4. Tydliggör kommunala politikområden (skolan, äldreomsorgen, infrastruktur, stöd vid arbetslöshet etc) som krävs för ett uthålligt Sigtuna, ekologiskt och socialt. Ansvarig för att utveckla, finansiera och genomföra samt samordna omställning redovisas. Av kommunen ensam eller tillsammans med vem anges.
 5. I partiernas valprogram resp. handlingsprogram redovisas utvecklingen av samhället med helhetssyn och helhetsgrepp. ”Satsningar” inom olika områden kompletteras med mål, åtgärder, uppföljning och ansvar.
 6. Kommunledningen arbetar med beredskaps- och ransoneringsplaner inför minskad tillgång på resurser (ex. olja) och dess konsekvenser
 7. Kommunledningen arbetar med uthållighetsplan (utveckling av översiktsplan)