Goda exempel Björn

  1. Järna, ett ekologiskt kretsloppssamhälle med uthållig. kemikaliefri framtidsmat, affisch, infoblad, hemsida, broschyrer filmer, bok, nominerad till matlandshuvudstad  2013 av länstyrelsen

 

  1. Södertälje Närodlat – från medborgarinitiativ till kommunalt projekt för närproducerat, arbetstillfällen och utnyttjande av odlingsmark, affisch, infoblad, hemsida?, medborgarinitiativet, förstudie projektet, filmer, Södertälje nominerad till matlandshuvudstad  2013 av länstyrelsen.

 

  1. Märsta station/bytespunkt, förslag till temporär upprustning efter 40 år. Medborgarinitiativ som väntar på besked, affisch, infoblad, pp-presentation, hemsida

 

  1. Hultabygdens kretsloppsförening med 10 års erfarenhet, affisch, infoblad, pp-presentation, hemsida

 

  1. Andelsodling, ett kraftfullt bidrag till ekologisk och social uthållighet. Medborgarinitiativ som misslyckades, affisch, infoblad, pp-presentation, arbetsmaterial

 

  1. Grogruppen Växtnära, odla med hittills outnyttjad kunskap och arbetskraft på outnyttjad mark, Märsta pastorat, ett modell för många fler, affisch, infoblad, hemsida, folder, artikel, film, receptbok, nominering till tävling Leader bästa projekt

 

  1. Grön integration – koncept för ekologisk och social uthållighet som hjälper personer med utländsk bakgrund med odling, uppfödning etc. hitta en kanal till den svenska landsbygden. Skalmsta gård, affisch infoblad, hemsida, artiklr

 

  1. Sanda hönseri med 2 500 ekologiska hönor – med visionen modell för 2 000 gårdar för framtida lokal försörjning av ägg i Sverige, affisch, infoblad, hemsida

 

  1. Kooperativet Sju gårdar med Sveriges första klimatmärkta mjölk, affisch, infoblad, hemsida

 

  1. Skolans matsvinn i Knivsta minskat med 25% på några månader. Framgångsrik kampanj, Knivsta kommun, affisch, infoblad, tidningsartiklar, utställningar

 

  1. Logistiklösning för närproducenter med stöd av kommunen – 10 års erfarenhet. Borlänge kommun, affisch, infoblad, hemsida, broschyr, rapport

 

  1. Andelskorgen din mat direkt från bondgården, Ramsjö gård, affisch, infoblad, hemsida, broschyr, bageri

 

  1. Ekologiskt, ”gräsbetat kött”, Lundby gård, affisch, infoblad, hemsida, broschyr, gårdsbutik

 

 

 

 

 

Gott exempel för att underlätta omställning av Sigtuna kommun

ANDELSODLING

uthållig produktiv verksamhet, ekologisk och social för kommunledning och kommuninnevånare i samverkan!

 

För information: Olov Fahlander, tel….., e-post …..

GODA EXEMPEL

Utställning

 

 

 

 

 

 

Ett av många Goda Exempel för att underlätta omställning av Sigtuna kommun

 

 

 

 

.

1.”Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räck för alla? Ett gemensamt svar från LRF, Naturskydds-föreningen och Svenska kyrkan”

 

6. ”Planetskötarutbildning för skolbarn med utställning, klimathänder och handbok– ett grund för medborgarutbildning i omställning”

7. ”Tankesmedja i Sigtuna för lokalpolitiker”

8. ”Ekoenheten Skebokvarn, en modell för framtida ruralisering av samhället

10. Sigtuna Fair Trade City, en modell för ekologisk, ekonomisk och social uthållighet –kan modellen användas för utveckling av  lokal livsmedelsförsörjning i kommunen?”

MATEN ÄR BASEN!

12.”Det fossilfria jordbruket – framtidens uthålliga matproducent”

13. ”Mångårig erfarenhet från offentlig finansiering av omställningsprojekt”

15. ??”Sigtunainitiativet – ekumenisk kampanj för att vårda Skapelsen”

16. ??”Samhällsplanering för att säkerställa matproduktion och tillvaratagande av näringsämnen utan tillgång på billig olja – obligatoriska inslag i kommunens översiktplan/uthållighetsplan”

21. ”Nya Värmdö 2011 – utgåva av lokaltidningen om tio år. Resultat av en studiecirkel”

GODA EXEMPEL

När vi ställer om vår egen kommun mot ökad självförsörjning och mindre sårbarhet  så finns det många goda exempel att utgå ifrån. På sidorna nedan har vi samlat några.

Omställning kräver mycket nytänkande, kreativitet, samarbete, initiativ och handlingskraft! Har Du flera förslag på goda exempel, så maila dessa till Björn Lindbergson: bjorn@lindbergson.se! Välkommen också till våra aktiviteter och projekt.

GODA EXEMPEL INOM OMRÅDET:

Odling

 

 

 

Ekobyar

Lokaldemokrati

 

 

 

Stadsplanering

Övrigt

 

 

 

Mat/Odling

Se också Omställning Sigtunas projekt: Odling

Lokala producenter

Bondens Marknad. Handla direkt av lantbrukaren på marknader i Stockholm och Uppsala. Läs mer här

BondeNära Uppland. Här finns den naturliga maten! Bondenära arbetar med att sälja ekologiska och lokalt producerade livsmedel från ortens lantbrukare och producenter till dig som bor i närområdet (Uppland). Lista på gårdar

Sju Gårdar.

Skalmsta gård. Hjälper personer med utländsk bakgrund hitta en kanal till den svenska landsbygden. Arbetar med att hitta nya nisher, marknader och idéer för att producera attraktiva produkter från landsbygden.

Ramsjö gård, Uppland. Karin & Anders Berlin startade ett CSA (community supported agriculture) för att sälja sina ekologiska grönsaker lokalt. Medlemmar prenumererar på en matlåda.

Lundby Gård i Märsta har ekologisk köttproduktion av hög kvalitet sk ”Gräskött”. På gården finns ett 50-tal kor och kalvar samt ett 30-tal Roslagsfår. Gårdsbutik finns.

Chef in a box. Färdigmat som tillagas med omsorg av riktiga kockar på närproducerade och ekologiska råvaror. Tidningsartikel.  Återförsäljare.

Upplandsbondens. ”Ekologiskt kött med smak av den uppländska naturen”. Ekologiska gårdar som säljer nöt och lamm. Finns i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Läs mer och beställ på hemsidan.

Mathantverk/matkultur

Eldrimner. Nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk. Gå till hemsidan här.

SLOW FOOD i Sverige. Slow Food är en världsomspännande gräsrotsrörelse som arbetar för en helhetssyn på matkulturen. I Sverige, liksom över hela världen, jobbar vi för att skydda odlingslandskapet, försvara det hållbara jordbruket och stödja regional matproduktion. Slow Foods ledmotiv är att närproducerad mat ska vara gott, rent och rättvistGå till hemsidan här

Gårdsbutiker

Husa gård, Brottby. Kontakt: 08-512 414 12. Kött från nöt, lamm, gris, potatis. Gå till hemsidan här.

Lundby Gård i Märsta har ekologisk köttproduktion av hög kvalitet sk ”Gräskött”. På gården finns ett 50-tal kor och kalvar samt ett 30-tal Roslagsfår. Gårdsbutik finns.

Skillebyholms Gårdsbutik, Skillebyholm, Järna. Stort sortiment av biodynamiska och ekologiska produkter. Kontakt: 08-551 577 85. Gå till hemsidan här.

Du hittar många fler gårdsbutiker i KRAVs gårdsbutiksguide. Gå till guiden här.

Skydda åkermark

Den Goda Jorden Åkermarken är hotad. Mest akut är hoten från asfalt och betong. Men utvecklingen går att vända. Ett rejält skutt uppåt för att skydda åkern vore att klassa den som riksintresse med lagligt skydd. Då finns det hopp för jorden! Läs mer!

Kommunal upphandling mm

Borlänge modellen: Ny distributionscentral för upphandling av maten till skolor och äldreboende. Flera lokala producenter, färre transporter, mera ekologisk. DT artikel, Presentation Infoblad

Skolmatensvänner: Många goda exempel samt en verktygslåda med konkreta råd och steg för steg beskrivningar för hur man ordnar närodlad, näringsrik mat i kommunen.

Fair Trade City, Sigtuna. Ett samarbete mellan kommunen och företag för etisk inköp. Artikel i märsta.nu.

Ekologisk matinköp i Sigtuna. Kimmo Stenroos, kostchef i Sigtuna kommun.

Matsvinn i skolan minskar efter informationskampanj, Ingela Nannström, kostchef i Knivsta kommun.

EkoMatCentrum, utbildare och konsulter i ekomat för offentliga sektorn.

Konsumentfrågor

Köttfrimåndag, kampanj för en köttfri dag i veckan hemma, i skolan, kommunen osv.

Wiggeby Gård, på Ekerö utanför Stockholm tar hand om och utnyttjar avfall från närliggande industri- och jordbruk. Fick WWFs Östersjöbonde pris 2011.

Andelsodling

Kluvet land(Sveriges Radio)

http://www.tillvaxtreflektera.se/2012/08/400-fotbollsplaner-asfalterade/?utm_campaign=cmp_138755&utm_source=getanewsletter

Stadsodling

Matparken – Grönsaksodling i Gottsundagipen, Uppsala. Circa 25 personer i fyra grupper som odlar tillsammans på kommunens mark. Träffpunkt för seniorer och två studiecirklar. Studieplats för barn-och dagisgrupper. Matparkens blogg. Se Stadsodling, examensarbete vid Institutionen för stad och land, Marina Queiroz, SLU, Ultuna, 2009.

Nils Tiberg med lokala föreningar driver omställningsprojekt med syfte att odla lokal mat, ge arbete och skapa sociala möjligheter i Luleå och i Fisksätra (Stockholm).

Bönder i storstadens djungel, DN 2012-02-28, om stadsodling i olika former.

Stadsodling, SvD serie med 8 artiklar, första 18 juni 2012.

Allt fler väljer att odla egen mat, P1 Ekot 12 april 2012.

Stadsodling i Värmdö kommun, Omställning Värmdö. Artikel i NVP.

Omställningsodlingen i Mölndal Tillsammans gör vi världen grönare. Vi förändrar världen genom att odla ekologiskt tillsammans. Genom praktiskt lärande och kunskapsutbyte ställer vi om till ett mer hållbart samhälle.

Hållbar utveckling genom stadsodling, Hanna Asp, 2009. Uppsats SLU, beskriver stadsodling i stora städer i världen och i Sverige och analyserar framtidens möjligheter. Andra uppsatser om stadsodling.

Mr. Li’s Guerrilla Garden, New York Times, 1/6/2012.

Forskning, experiment, kretslopp, skogsbruk

Ekeby forskningsgård. En SLU forskningsgård belägen i Roslagen strax norr om Norrtälje. Forskar och experimenterar om hur man kan driva en gård ekologiskt och helt fossilfritt, som i längden innebär hästkraft i stället för traktorer. Ska ge exempel på hur ett lantbruk i den här trakten kan komma att se ut år 2030, utformat utifrån de scenarier som FN:s klimatpanel (IPCC) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ställt upp.

Se rapporten Framtidens jordbruk av Mats Olsson, Kristina Belfrage.

Hultabygden, Linköping, lokalt kretslopp av näringsämnen. Ekologisk lantbrukaren Börje Johansson och hans fru Helén har sedan 1994 använt människourin från hushåll i den lilla byn som gödning på åkrarna. Prisats som gott exempel (Naturvårdsverket) men senast 2012 ska stoppas av nya EU regler (Sverigesradio P4 inslag).  Hultabygdens hemsida ger bl a en powerpoint om kretsloppstanken. Gott exempel för Sigtuna

 

 

Ulvsåkra och Nils Fagerberg arbetar med en ny (gamla?) metoden av skiktat avverkning där träden som ska avverkas väljs individuellt  i st f kalhuggning. Metoden Naturkultur är släkt med Permakultur och ger bättre virke, förbättrad biologiska förutsättningar, minskad koldioxidutsläpp och bättre ekonomi. P4 intervju.

Jordbruk som håller i längden Forskningsrådet Formas.

FAO boken Save and Grow och hemsida om det nya uthålliga jordbruket som tillämpas jorden runt i stället för ”den gröna revolutionens” metoder.

Bondens tid på jorden, dokumentär om Styrbjörn och Solveig som sköter sin gård på gammalt vis med hästar. Vackert och inspirerande om hur paret lever som de lär.

Hästmannen, dokumentär om Stig-Anders som lever ensam på sin gård och är i harmoni med sina hästar som är både arbetskamrater och vänner. Livet kan vara så fridfullt om man följer sin inre känsla!

Exempel i andra länder

Stadsodling i Detroit USA har blivit en nyckel till överlevnad i ekonomikrisens år och gett oväntade sociala vinster. Läs artikeln om Detroit i NY Times. Se videorepotage om odlingarna i Detroit.

 

Kuba. När Sovjet föll 1990 blev Kuba utan olja men lärde sig överleva bl a med stadsodling i varje vrå och på balkonger. Film på engelska, delvis spanska.

Se också:

§                Naturskyddsföreningens Mat- och jordbruksnätverk som arbetar för uthållig jordbruk. Länkar till föreläsningar, goda exempel mm.

§                Odling i balans, ett samarbete mellan bl a LRF, Lantmännen, Findus, Procordia Foods som stödjer pilotgårdar där ny teknik/metoder prövas.

§                Kursresurser-Maten Omställning Sigtunas katalog av studiematerial, mest online.

§                www.thesolutionsjournal.com, djupgående artiklar och beskrivningar av lösningar till resurs- och klimatproblem runt om i världen, mestadels på lokalnivå. Artikeln National Security Begins at Home förklarar vitsen med lokala lösningar.

Comments are closed.